Update 9 (december 2004)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1950

Toegevoegd zijn de laatste gemeenten, zodat nu alle Zeeuwse overlijdensakten over de periode 1796/1811-1940 zijn opgenomen. Daarnaast zijn we al een paar jaar bezig met het invoeren van de periode 1941-1950.
Toegevoegd zijn de onderstaande gemeenten met in totaal 68.133 akten. Het totaal aantal overlijdensakten in Zeeuws Archief ISIS komt daarmee op 609.416.

Eede, 1796-1941 [aantal akten: 3.964]
Hontenisse, 1796-1942 [aantal akten: 18.798]
Hoofdplaat, 1796-1940 [aantal akten: 4.540]
Oostburg, 1796-1950 [aantal akten: 8.484]
Schoondijke, 1796-1942 [aantal akten: 6.237]
Sluis, 1796-1942 [aantal akten: 7.592]
Waterdijk, 1796-1814 [aantal akten: 505]
IJzendijke, 1796-1950 [aantal akten: 9.280]
Zaamslag, 1796-1942 [aantal akten: 8.733]

Opnieuw toegevoegd (correcties en aanvullingen):
Brouwershaven, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Bruinisse, 1811-1942
Middelburg, 1811-1880
Westkapelle-binnen, 1811-1815
Westkapelle-buiten, 1811-1815
Zierikzee, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1922

Van de voormalige gemeenten Nieuwerkerk, Philippine en Zierikzee zijn de bestanden opnieuw geladen met een nieuwe lay-out. De correcties die de afgelopen maanden zijn aangebracht, zijn ook afzonderlijk te raadplegen in de groep Correcties vermeldingen.

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1811-1902

Bij de vorige update is het bestand Geboorteakten Oostkapelle 1811-1902 vergeten. Dit is nu hersteld. De bestanden van Veere en West-Souburg zijn opnieuw toegevoegd.

• Groep Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn de volgende bestanden toegevoegd: uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën: de nummers 1061 t/m 1119 en van de verzameling J. Moermond het overzicht van familiedossiers en kwartierstaten. J. Moermond, overleden in 2003, heeft twintig jaar onderzoek gedaan naar vooral Walcherse familienamen.

• Groep Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811

Toegevoegd Registre Civique van Goes, 1811.

• Groep: Correcties vermeldingen

De vele reacties die wij krijgen op mogelijke fouten in de vermeldingen in Zeeuws Archief ISIS worden door ons gecheckt. Omdat het aanbrengen van correcties in de vele bronbestanden en het converteren van deze bestanden voor Zeeuws Archief ISIS veel tijd kost, kunt u vanaf update 7 (februari 2004) een apart bestand raadplegen met daarin opgenomen de correcties die zijn aangebracht in vooral de huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Per correctie staat aangegeven de datum waarop wij de correctie hebben gecheckt. Correcties die ook daadwerkelijk zijn aangebracht in de diverse bestanden in Zeeuws Archief ISIS worden gemeld. In totaal zijn nu 1.665 correcties ter raadplegen in deze groep.

• Groep: Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810

Twee nieuwe bestanden zijn toegevoegd:
- Journaal van de Weeskamer van Middelburg, 1633-1639. Dit register is een van de twee overgebleven stukken van het op 17 mei 1940 verloren gegane weeskamerarchief van Middelburg. Het register is opgenomen in de inventaris van de Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden, inv.nr. 115a. In 1994 heeft mevrouw H.A. Gijsbertsen uittreksels van de gegevens gemaakt.
- Collaterale subjecten Middelburg, 1696-1806. In het archief van de Rekenkamer van Zeeland bevinden zich de kohieren van de collaterale successie. Dit was een belasting die door erfgenamen moest worden betaald over een erfenis. De overledene over wiens erfenis belasting moest worden betaald werd een collateraal subject genoemd. Een in 1984 samengestelde index van collaterale subjecten van Middelburg en Middelburg Ambacht is ingevoerd in de computer. Het betreffen alleen vermeldingen van personen waarbij in de kohieren een bijzonderheid was vermeld. De bijlagen van deze belasting kunnen nadere gegevens over de boedel van de overledene bevatten.

• Nieuwe groep Badgasten in Domburg 1883-1921

In de periodiek Domburgs Badnieuws, dat verscheen vanaf 1883, werden de namen opgenomen van degenen die de badplaats bezochten als toerist. Hun namen en hun verblijfplaats stonden in de wekelijkse uitgave van het blad genoteerd. Ten behoeve van het beschrijven van foto’s van de in Domburg werkzame dr. Mezger, zijn de namen van deze badgasten in de computer ingevoerd. Het jaar 1921 is het jaar waarin het kunstenaarspaviljoen te Domburg door een storm werd verwoest, waarna het aantal gasten in Domburg sterk afnam.