Update 8 (juli 2004)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1940/1950

Toegevoegd zijn de onderstaande gemeenten met in totaal 94.603 akten. Het totale aantal overlijdensakten in ISIS komt daarmee op 541.283. Tussen vierkante haken het aantal akten.

Aardenburg, 1796-1942 [6.339]
Clinge, 1796-1940 [8.272]
Hulst, 1796-1942 [11.407]
Middelburg, 1811-1950 [63.788]
Sas van Gent, 1796-1942 [4.797]

De overlijdensakten van Clinge en Middelburg hebben een nieuwe lay-out.

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796 / 1811-1922

Van de voormalige gemeenten Biervliet, Bruinisse en Zierikzee zijn de bestanden opnieuw geladen met een nieuwe lay-out. De correcties die de afgelopen maanden zijn aangebracht, zijn ook afzonderlijk te raadplegen in de nieuwe groep Correcties vermeldingen.

• Groep Genealogieën en kwartierstaten

In de groep Genealogieën en kwartierstaten zijn de volgende bestanden toegevoegd: uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën: de nummers 1024 t/m 1060 en ook uit het genealogische tijdschrift Van Zeeuwse Stam (jaargang 1990 t/m 2004) de daarin opgenomen vermeldingen van genealogieën en kwartierstaten. Van Zeeuwse Stam is beschikbaar in de studiezaal van het Zeeuws Archief.

• Vernieuwde groep: Geboorteakten Burgerlijke Stand 1811-1902

Bij de vorige update heette deze groep Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen 1811-1902, maar bij deze update zijn ook de geboorteakten van Walcheren toegevoegd (met uitzondering van Middelburg en Vlissingen). Het betreffen in totaal 55.139 akten.

Aagtekerke, 1811-1902 [1.463]
Arnemuiden, 1811-1902 [7.337]
Biggekerke, 1811-1902 [1.695]
Brigdamme, 1811-1815 [59]
Buttinge, 1811-1815 [40]
Domburg, 1815-1902 [2.732]
Domburg-Binnen, 1811-1815 [118]
Domburg-Buiten, 1811-1815 [28]
Gapinge, 1811-1857 [367]
Grijpskerke, 1811-1902 [2.402]
Kleverskerke, 1811-1857 [362]
Koudekerke, 1811-1902 [4.902]
Meliskerke, 1811-1902 [1.559]
Nieuw- en Sint Joosland, 1811-1902 [2.938]
Nieuwland, 1811-1815 [93]
Oost- en West-Souburg, 1835-1902 [3.182]
Oostkapelle, 1811-1902 [2.990]
Oost-Souburg, 1811-1834 [543]
Ritthem, 1811-1902 [1.917]
Serooskerke (Walcheren), 1811-1902 [3.395]
Sint Joosland, 1811-1815 [41]
Sint Laurens, 1811-1902 [1.489]
Veere, 1811-1902 [3.549]
Vrouwenpolder, 1811-1902 [3.073]
Westkapelle, 1816-1902 [6.364]
Westkapelle-Binnen, 1811-1815 [299]
Westkapelle-Buiten, 1811-1815 [28]
West-Souburg, 1811-1815 [331]
Zoutelande, 1811-1902 [1.843]

• Groep: Correcties vermeldingen

De vele reacties die wij krijgen op mogelijke fouten in de vermeldingen in Zeeuws Archief ISIS worden door ons gecheckt. Omdat het aanbrengen van correcties in de vele bronbestanden en het converteren van deze bestanden voor Zeeuws Archief ISIS veel tijd kost, kunt u vanaf update 7 (februari 2004) een apart bestand raadplegen met daarin opgenomen de correcties die zijn aangebracht in vooral de huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Per correctie staat aangegeven de datum waarop wij de correctie hebben gecheckt. Correcties die ook daadwerkelijk zijn aangebracht in de diverse bestanden in Zeeuws Archief ISIS worden gemeld. In totaal zijn nu 1.140 correcties ter raadplegen in deze groep.

• Vernieuwde groep: Bevolkingsregister Middelburg (1863) 1900-1937

De index op het bevolkingsregister van Middelburg over de periode 1900-1937 is al vanaf de start van Zeeuws Archief ISIS in december 2001 beschikbaar. De bevolkingsregisters vóór 1900 zijn in mei 1940 verloren gegaan. Het Zeeuws Archief is begonnen met het maken van een reconstructie van de verloren gegane bevolkingsregisters. Daartoe zijn in deze groep nieuw opgenomen het Gestichtsregister 1863-1937, het Schippersregister 1871-1937 en de Adresboeken van de jaren 1874 en 1890.

? Groep: Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810

Lijst van in onecht geboren kinderen, 1795-1802.

• Groep: Strafvonnissen 1811-1838

Het bestand met de vonnissen van het Hof van Assisen en dat van de appèlzaken van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Middelburg zijn aangevuld met gegevens over woonplaats, beroep, aanklacht (alleen bij het Hof van Assisen), en gegevens over de bijlagen bij het dossier. Zaken in appèl betreffen hoger beroep tegen een vonnis van een lagere rechtbank, in dit geval de vrederechter.

• Nieuwe groep: Transporten Onroerende Goederen 1757-1805

Het eerste grote bestand met gegevens uit de 18de eeuw. Het betreffen de gegevens die zijn opgenomen in de acquitten (bijlagen) van de ontvangers van de heffing op de transporten van onroerende goederen (40ste, 50ste en 80ste penning) van Walcheren, Noord-Beveland en Tholen over de periode 1757-1805. Deze acquitten zijn te vinden in het archief van de Rekenkamer van Zeeland (onderdeel D). Aan de hand van de gegevens over een in ISIS gevonden transport kunt u in de registers van transporten en plechten, die zich bevinden in de Rechterlijke Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), de betreffende transportakte opzoeken. Het bestand is dus een indirecte toegang op de registers van transporten en plechten in RAZE.