Update 7 (februari 2004)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1940/1950

Toegevoegd zijn de onderstaande gemeenten met in totaal 21.145 akten. Het totale aantal overlijdensakten in ISIS komt daarmee op 446.680. Tussen vierkante haken het aantal akten.

Eversdijk, 1811-1815 [8]
Hengstdijk, 1796-1936 [2.734]
Hoogelande, 1811-1815 [3]
Koewacht, 1796-1942 [7.155]
Lamswaarde, 1796-1797 [33]
Nieuwlande (Zuid-Bev.), 1811-1815 [18]
Nieuw-Strijen, 1811-1812 [5]
Ossenisse, 1796-1936 [2.754]
Sinoutskerke en Baarsdorp, 1811-1815 [25]
Valkenisse (Zuid-Bev.), 1811-1815 [3]
Westdorpe, 1796-1942 [5.096]
Wissekerke (Zuid-Bev.), 1811-1815 [28]
Zuiddorpe,1796-1942 [3.273]
Zwake, 1811-1815 [10]

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796 / 1811-1922
Een groot aantal correcties van fouten is aangebracht, mede op basis van de opmerkingen van ISIS-gebruikers. Deze correcties zijn ook afzonderlijk te raadplegen in de nieuwe groep Correcties vermeldingen.

• Groep Genealogieën en kwartierstaten

In de groep Genealogieën en kwartierstaten zijn de volgende bestanden toegevoegd: uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën: de nummers 1008 t/m 1023.

• Nieuwe groep: Geboorteakten Burgerlijke Stand Tholen, 1811-1902

De geboorteakten van de Burgerlijke Stand van de tien voormalige gemeenten, horend tot het grondgebied van de huidige gemeente Tholen. Deze geboorteakten zijn ingevoerd door medewerkers van het Gemeentearchief Tholen en door de gemeentearchivaris beschikbaar gesteld voor Zeeuws Archief ISIS. Het betreffen in totaal 48.890 akten.

Nieuw-Strijen, 1811-1815 [3]
Oud-Vossemeer, 1811-1902 [6.643]
Poortvliet, 1811-1902 [5.317]
Scherpenisse, 1811-1902 [4.262]
Sint Annaland, 1811-1902 [7.059]
Sint Maartensdijk, 1811-1902 [7.941]
Sint Philipsland, 1811-1902 [3.715]
Stavenisse, 1811-1902 [4.658]
Tholen, 1811-1902 [9.263]
Westkerke, 1811-1815 [29]

• Nieuwe groep: Correcties vermeldingen

De vele reacties die wij krijgen op mogelijke fouten in de vermeldingen in Zeeuws Archief ISIS worden door ons gecheckt. Omdat het aanbrengen van correcties in de vele bronbestanden en het converteren van deze bestanden voor Zeeuws Archief ISIS veel tijd kost, kunt u vanaf deze update een apart bestand raadplegen met daarin opgenomen de correcties die zijn aangebracht in vooral de huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Per correctie staat aangegeven de datum waarop wij de correctie hebben gecheckt. Correcties aangebracht voor 1 december 2003 zijn ook daadwerkelijk al opgenomen in de diverse bestanden in Zeeuws Archief ISIS. Correcties gemeld na die datum moeten nog worden aangebracht, maar u kunt door middel van dit bestand al wel zien voor welke (471) vermelding een correctie van een gegeven is geregistreerd.

• Nieuwe groep: Persoonsnamen in Toegangen

Dit bestand bevat de persoonsnamen die voorkomen in de toegangen op de archieven van het Zeeuws Archief. Voor genealogisch onderzoek wordt slechts vijf procent van het totale bestand van het Zeeuws Archief geraadpleegd. In de overige 95% komen ook namen van voorouders voor. Het is ondoenlijk om de namen uit alle documenten die voorkomen in de honderden archieven te verzamelen. Het is wel mogelijk om alle persoonsnamen uit de toegangen op deze archieven en verzamelingen in een bestand bijeen te brengen. Een toegang kan zijn een inventaris, waarin in een logische volgorde de stukken die tot het archief behoren staan vermeld, of een plaatsingslijst, die een summiere (en niet altijd logische) opgave geeft van wat in het archief is te vinden. Met behulp van deze toegangen kunt u zien wat er in de verschillende archieven en verzamelingen is opgenomen en met welk nummer u de stukken moet opvragen. Via de index op de persoonsnamen die voorkomen in de toegangen van het Zeeuws Archief komt u bijvoorbeeld te weten dat een ver familielid werkzaam was bij de Rijkswaterstaat of dat aan de smederij van uw voorvader een hinderwetvergunning is verleend.