Update 5 (juli 2003)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1940/1950

Toegevoegd zijn de onderstaande gemeenten met in totaal: 40.947 akten. Het totale aantal overlijdensakten in ISIS komt daarmee op 398.328. Tussen vierkante haken het aantal akten:

Biervliet 1796-1942 [6.958]
Goes 1811-1942 [21.609]
Sint Jansteen 1796-1942 [7.362]

Gecorrigeerd en aangevuld:
Arnemuiden met aanvulling 1941 - 1945
Sint Laurens met aanvulling 1943-1950

Groep Genealogieën en kwartierstaten

In de groep Genealogieën en kwartierstaten zijn de volgende bestanden toegevoegd: uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën: de nummers 958 tot en met 977.

·  Nieuwe groep Memories van successie, 1795/1818-1900

Deze groep bevat 123.586 namen van personen van wie na het overlijden door de ontvangers der successierechten van de Inspectie der Registratie en Successie een memorie is opgemaakt waarin is vastgelegd of de overledene eventueel een erfenis heeft nagelaten en wie de erfgenamen zijn. Meer informatie via de knop 'Bronnen'.

In de nieuw toegevoegde bestanden kunt u nu afzonderlijk zoeken via de groep Update (juli 2003). Op deze manier kunt u snel zien welke vermeldingen zijn toegevoegd.