Update 4 (maart 2003)

Toegevoegde bestanden:

· Groep Bevolking Zeeland 1796-1799

Zeeuwse eilanden

. Sint Maartensdijk
. Tholen (stad)
. Tholen (dorpen), inclusief het in Noord-Brabant gelegen Nieuw-Vossemeer
. Schouwen-Duiveland
. Zierikzee
. Sommelsdijk (nu provincie Zuid-Holland)

· Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1940/1942

Toegevoegd zijn de onderstaande gemeenten met in totaal 23.988 akten. Het totale aantal overlijdensakten in ISIS komt daarmee op 357.381. Tussen vierkante haken het aantal akten:

. Groede, 1796-1942 [8.956]
. Heille, 1796-1880 [1.174]
. Hoek, 1796-1942 [5.360]
. Overslag, 1796-1942 [1.587]
. Philippine, 1796-1942 [2.305]
. Sint Anna ter Muiden, 1796-1880 [602]
. Sint Kruis, 1796-1941 [1.927]
. Waterlandkerkje, 1796-1940 [2.077]

· Groep Genealogieën en kwartierstaten

In de groep Genealogieën en kwartierstaten zijn de volgende bestanden toegevoegd: uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën: de nummers 911 tot en met 957.

· Groep Genealogische bestanden Middelburg

. Kohieren van de duizendste penning, 1623 (Archief Staten van Zeeland inv.nr. 1770)

· Groep Emigranten

Uit de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op Schouwen-Duiveland en Noord- en Zuid-Beveland zijn over de periode 1901-1920 de namen van naar Noord-Amerika geëmigreerde personen verzameld. De lijsten zijn opgenomen in Verzameling Genealogische Afschriften nr 811.