Update 18 (januari 2009)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1902/08

Aagtekerke 1908
Baarland 1908
Biggekerke 1903-1908
Borssele 1908
Brouwershaven 1908
Bruinisse 1908
Burgh 1906-1908
Clinge 1908
Domburg 1908
Dreischor 1908
Driewegen 1908
Duivendijke 1908
Elkerzee 1908
Ellemeet 1908
Ellewoutsdijk 1908
’s-Gravenpolder 1908
Haamstede 1908
’s-Heer Abtskerke 1908
Hengstdijk 1908
Hoedekenskerke 1908
Hontenisse 1908
Hulst 1908
Kapelle 1811-1908 [aantal akten: 6.494]
Kerkwerve 1908
Kloetinge 1811-1908 [aantal akten: 3.884]
Koewacht 1796-1908 [aantal akten: 7.910]
Koudekerke 1903-1908
Middelburg 1908
Nieuwerkerk 1908
Nieuwvliet 1908
Nisse 1908
Noordgouwe 1908
Noordwelle 1908
Oosterland 1908
Ossenisse 1908
Oudelande 1908
Ouwerkerk 1908
Ovezande 1811-1908 [aantal akten: 2.895]
Renesse 1908
Schoondijke 1908
Serooskerke (Schouwen) 1908
Sint Jansteen 1908
Stoppeldijk 1908
Veere 1908
Vlissingen 1908
Vrouwenpolder 1908
Waterlandkerkje 1908
Westkapelle 1908
Yerseke 1908
Zierikzee 1908
Zonnemaire 1908
Zoutelande 1903-1908.

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1933

De huwelijksakten over 1933 zijn toegevoegd, aantal akten: 1.841.

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1958

De overlijdensakten over 1958 zijn toegevoegd, aantal akten: 2.582.

• Groep Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

Zierikzee, Waalse gemeente trouwregisters 1597-1810 (studiezaal: DTBL Zierikzee nr 3D). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan.

• Groep: Ambten, functies, beroepen en militairen

Predikanten van de Nederduits-gereformeerde kerken in Zeeland, 1572-1815
F.A. van Lieburg heeft in 1996 het ‘Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816’ samengesteld. Dit repertorium bestaat uit twee delen: deel 1 omvat de lijst van de predikanten tot 1816, alfabetisch geordend op hun achternaam of patroniem, deel 2 vermeldt dezelfde namen van deze predikanten, maar dan onder de gemeenten die zij hebben gediend. Van de Zeeuwse plaatsnamen zijn de namen van de predikanten overgenomen in een apart bestand en toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht. Het gaat om 2.443 naamsvermeldingen. De publicatie van Van Lieburg is opgenomen in de bibliotheek van het Zeeuws Archief: 261.1 LIEB DEEL 1 EN 261.1 LIEB DEEL 2.

Kerkenraadsleden Nederduits-Hervormde gemeente Middelburg 1574-1860
De namen van ouderlingen en diakenen die in de periode 1574-1860 zitting hadden in de kerkenraad van de Nederduits-gereformeerde kerk (Nederlands hervormde kerk) van Middelburg. Deze namen zijn verzameld door F. Nagtlas en gepubliceerd in ‘De algemeene kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde gemeente te Middelburg van 1574-1860’. Het betreffen in totaal 5.818 namen. De papierenversie is opgenomen in Genealogische Afschriften nummer 952.

Dit bestand is ook toegevoegd aan de groep: Genealogische bronnen Middelburg.

• Groep: Genealogische bestanden Middelburg 1574-1810

Leerlingen van het Middelburgs Gymnasium 1629-1905
De namen van leerlingen die door dr. J.G. Vogler, toenmalig rector van het Middelburgs Gymnasium, zijn verzameld uit registers in het archief van het Middelburgsch Gymnasium. Het overzicht is gepubliceerd in ‘Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland’, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1906, p. 1-82. Het archief van het Middelburgsch Gymnasium is in mei 1940 verloren gegaan. In de inleiding geeft Vogler een toelichting op de namen en vermeldt hij bijzonderheden. Vogler telde een totaal van 3.201 namen, maar in de registers zijn enkele hiaten waardoor het bestand 3.186 namen telt. Hieronder namen van de vele families die in de zeventiende en achttiende eeuw zeer invloedrijk waren in Middelburg. Per leerling is vermeld de klas waarin hij of zij werd opgenomen. De eerste klas was de hoogste. De eerste vrouwelijke leerling, Johanna Nicoline Japikse, werd in 1892 toegelaten. De toelating geschiedde tot omstreeks 1733 tweemaal in het jaar. Daardoor was de laagste klas in twee afdelingen gesplitst, van welke de tweede die van tirones werd genoemd. 27 procent van het totaal aantal leerlingen haalde de publieke promotie. De papierenversie is opgenomen in Genealogische Afschriften nummer 956.

Dit bestand is ook toegevoegd aan de groep: Ambten, functies, beroepen en militairen.

• Groep Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1245 tot en met 1249. Het betreffen de volgende familienamen: Schooff (1245 en 1246),  Boone (1247), Van der Weele (1248) en Bal (1249).