Update 17 (september 2008)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1902/07

Axel, 1796-1907  [aantal akten: 12.957]
Baarland, 1796-1907  [aantal akten: 2.414]
Borssele, 1811-1907  [aantal akten: 3.485]
Clinge, 1796-1907  [aantal akten: 9.142]
Driewegen, 1811-1907  [aantal akten: 2.009]
Ellewoutsdijk, 1811-1907  [aantal akten: 2.918]
‘s-Gravenpolder, 1811-1907  [aantal akten: 2.794]
‘s-Heer Abtskerke, 1811-1907  [aantal akten: 1.061]
Hoedekenskerke, 1811-1907  [aantal akten: 3.397]
Hulst, 1796-1907  [aantal akten: 9.019]
Nieuwvliet, 1796-1907   [aantal akten: 3.015]
Nisse, 1811-1907  [aantal akten: 2.307]
Oudelande, 1811-1907  [aantal akten: 2.338]
Schoondijke, 1796-1907  [aantal akten: 7.065]
Sinoutskerke en Baarsdorp, 1811-1815  [aantal akten: 23]
Sint Jansteen, 1796-1907  [aantal akten: 7.806]
Waterlandkerkje, 1796-1907 [aantal akten: 2.462]
Yerseke, 1811-1907 [aantal akten: 7.327]
Zwake, 1811-1815  [aantal akten: 9]

Opnieuw toegevoegd en aangevuld t/m 1907: Aagtekerke, Burgh, Domburg, Elkerzee, Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, Middelburg, Nieuwerkerk, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Renesse, Serooskerke (Schouwen), Veere, Vlissingen, Westkapelle, Zonnemaire.

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1932

De huwelijksakten van alle (voormalige) gemeenten zijn opnieuw toegevoegd.

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1957

De overlijdensakten van alle (voormalige) gemeenten zijn opnieuw toegevoegd.

• Groep Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

Toegevoegd zijn:

- Axel, Nederduits-gereformeerd trouwregisters 1604-1796 (studiezaal: DTBL Axel nrs 8-11).
- Hulst, Nederduits-gereformeerd en Rooms-katholieke doopregisters 1720-1739 (studiezaal: DTBL Hulst nrs 7B, 8A, 15A).
- Zierikzee, Nederduits-gereformeerd trouwregisters 1751-1810 (studiezaal: DTBL Zerikzee nr 5B). Betreft de index die de voormalige gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos, heeft gemaakt in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. De originele trouwregisters zijn in mei 1940 verloren gegaan.

• Groep Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811-1813

Toegevoegd: Registre Civique van Vlissingen 1813 (archief Prefectuur inv.nr 56).

• Groep Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1235 tot en met 1244. Het betreffen de volgende familienamen: Lamain (1235),  Bosdijk (1236, 1237), Quist (1238), Markusse (1239), Cijsouw (1240), Scheele (1241), Bijleveld (1242), Van Klinken (1243) en Eekelaar (1244)

• Groep: Ambten, functies, beroepen en militairen

Magistraat van Middelburg 1560-1810
De namen van personen die in de periode 1560-1810 in het stadsbestuur van Middelburg de functie van pensionaris, baljuw, burgemeester, schepen, raad, secretaris, tresorier/thesaurier en rentmeester-generaal bekleedden. De namen zijn overgenomen uit ‘De Magistraat der stad Middelburg anno 1560’ (bibliotheek studiezaal zeel midd 930 magi) én uit de bewerkingen van de stadsrekeningen door H.M. Kesteloo over de periode 1600-1810 (gepubliceerd in Archief Zeeuws Genootschap 1898-1902).

Dit bestand is ook toegevoegd aan de groep: Genealogische bronnen Middelburg.

Vroedschap van Zierikzee 1523-1795
De namen van personen die in het stadsbestuur van Zierikzee zitting hebben gehad. Hun gegevens zijn verzameld door de vroegere gemeentearchivaris van Zierikzee, P.D. de Vos en gepubliceerd in: P.D. de Vos, 'De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16de eeuw tot 1795' (Middelburg 1931, herdruk Alphen aan den Rijn 1982) (bibliotheek studiezaal zeel zier 938.1 vos).

Bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie kamer Zeeland 1602-1795
In het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet inv.nr 374 bevindt zich een lijst met namen van bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie kamer Zeeland, vanaf de oprichting in 1602 tot de liquidatie van deze handelscompagnie in 1795. Deze lijst is in de studiezaal in kopievorm beschikbaar als GIDS 24.

• Groep: Gedetineerden gevangenissen Zeeland

Nieuw:

Provinciaal Werkhuis Veere 1822-1826
In de periode 1822-1826 zijn circa 550 personen opgenomen in het Provinciaal Werkhuis te Veere. Dit werkhuis was gevestigd in de Grote Kerk te Veere. Het was Koning Willem I een doorn in het oog dat overal in het land landlopers, bedelaars en zwervers zich ophielden. Hij besloot in Veere en Hoorn werkhuizen in te richten. Door de Provinciale Staten van Zeeland werd een bestuur en directie ingesteld om deze inrichting te leiden. De herkomst van de opgenomen personen is vooral Zeeland en Vlaanderen. De opgenomen personen werden aan het werk gezet: handenarbeid en werken aan het weefgetouw. Vanaf 1824 werden al personen overgebracht naar Ommerschans, waar de Koloniën van Weldadigheid een soort werkkamp exploiteerde. Dit leidde al vrij spoedig tot opheffing van de werkhuizen in Veere en Hoorn in 1827. In totaal zijn er 266 gedetineerden naar Ommerschans afgevoerd en 34 (voornamelijk zieken en invaliden) naar Hoorn.
De namen van de gedetineerden zijn opgenomen in het inschrijvingsregister, archief Provinciaal Werkhuis Veere inv.nr 23 (toegang 187).

Over de geschiedenis van het Veerse werkhuis is geschreven door J. Kaljouw, ‘Provinciaal Werkhuis Veere. Tehuis voor bedelaars, zwervers en vagebonden’ in: De Wete, gedaan aan de leden van de Heemkundige Kring Walcheren, 26e jrg nummer 1 (januari 1997), p. 22-30 en 26e jrg nummer 2 (april 1997), p. 22-28.

Let op:
De index op het genealogische tijdschrift Van Zeeuwse Stam over de jaargangen 1971-1997 is verwijderd. Deze index was toegevoegd aan de groep Genealogieën en kwartierstaten.