Update 15 (oktober 2007)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1902/05

Brouwershaven 1811-1905 [aantal akten: 5.357]
Bruinisse 1811-1905 [aantal akten: 6.673]
Dreischor 1811-1905 [aantal akten: 3.466]
Duivendijke 1811-1905 [aantal akten: 1.844]
Noordgouwe 1811-1905 [aantal akten: 2.670]
Sirjansland 1811-1815 [aantal akten: 60]
Terneuzen 1796-1905 [aantal akten: 16.226]
Zierikzee 1811-1905  [aantal akten: 23.997]

Van de reeds eerder beschikbare gemeenten zijn de akten opnieuw toegevoegd.

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1956

Van alle beschikbare gemeenten zijn de akten opnieuw toegevoegd.

• Groep Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811-1813

Van de Zuid-Bevelandse gemeenten zijn toegevoegd de Lijsten van mannelijke inwoners van 20-60 jaar t.b.v. de Garde Nationale, 1813 (Archief Prefectuur inv.nr 1127). In deze lijsten worden ook geboortedata (van vóór 1811) en de namen van de ouders vermeld.

Groep Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

Toegevoegd zijn:

- Boschkapelle, Rooms-Katholiek doopregister 1720-1796(studiezaal: DTBL Boschkapelle 2)
- Cadzand, Waalse gemeente doopregister 1685-1724 (studiezaal: DTBL Cadzand 4A)
- Hoek, Nederduits-gereformeerd doopregister 1698-1796 (studiezaal: DTBL Hoek nrs 2 en 6)
- Hulst, Nederduits-gereformeerd en Rooms-katholieke doopregisters 1760-1796 (studiezaal: DTBL Hulst nrs 7C, 8A, 9A, 10, 12B, 15A, 15B)
- Nieuwvliet, Nederduits-gereformeerd doopregister 1658-1723 (studiezaal: DTBL Nieuwvliet 1A)
- Poortvliet, Nederduits-gereformeerd trouwregister 1664-1750, afschrift A.W. Kloet (1936) (studiezaal: deels opgenomen in Genealogische Afschriften 205)
- Poortvliet, Nederduits-gereformeerd trouwregister 1750-1810 (studiezaal: DTBL Poortvliet 2A)
- Zaamslag, Nederduits-gereformeerd overlijdens- en begraafregister 1654-1741 (studiezaal: DTBL Zaamslag 1A)
- Zaamslag, Nederduits-gereformeerd begraafregister 1742-1796 (studiezaal: DTBL Zaamslag 1B en 1C)

Groep Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1229 t/m 1232. Het betreffen de volgende familienamen: Riemens, Van Westen, de Clerck en Coolsen.

Groep Bevolkingsregister Middelburg (1847)1900-1937

Toegevoegd is het Adresboek 1878. Het bestand Bevolkingsregister 1900-1937 is opnieuw toegevoegd.
Groep Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810

Toegevoegd is een bestand met de namen van kinderen die worden genoemd in het Register van de door de linnen-, naai- en breischool aangenomen kinderen, met vermelding van leeftijd, ouders en ontslagdatum, 1759-1779.

Groep: Memories van successie (1795)1818-1927

Nieuw toegevoegd zijn de namen van overleden personen die in de periode 1806-1810 worden genoemd in de rekeningen van de ‘gequalificeerden tot de directie der invordering van de belasting op het recht van successie’. In deze rekeningen wordt de belasting op de in aanmerking komende boedels verantwoord. Van een aantal personen zijn ook de memories van successie bewaard gebleven. Dit is in het nieuw toegevoegde bestand aangegeven.

Alle bestanden van de kantoren over de periode 1818 t/m 1900 zijn opnieuw toegevoegd.
Vernieuwde groep: Ambten, functies, beroepen en militairen

In deze groep, voorheen genoemd: Ambtenaren, functionarissen en militairen 1578-1937, zijn bronnen opgenomen betreffende personen die een ambt, functie of beroep uitoefenden of militair waren (beroeps of dienstplichtig).
Nieuw in deze groep:

Dijkwerkers te Westkapelle 1829-1870
Het betreffen de namen van dijkwerkers (vanaf 13 jaar) die voorkomen in de zogenoemde stamboeken van de Centrale Directie van de Polder Walcheren.
Kerkelijke dienaren 1575-1806
Het betreffen de namen van kerkelijke dienaren van de Nederduits Gereformeerde kerken, zoals voorzangers, voorlezers, schoolmeesters, kosters, klokluiders, ziekenbezoekers en dergelijke. Zij ontvingen hun drie-maandelijkse salaris (traktement) van de Staten van Zeeland. De traktementen werden betaald uit de opbrengsten van de door de gewestelijke overheid in de jaren zeventig van de zestiende eeuw in beslag genomen Rooms-Katholieke geestelijke goederen