Update 13 (november 2006)

Toegevoegde bestanden:

  • Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1902/05

Aardenburg 1796-1905 [aantal akten: 6.185]
Biervliet 1796-1905 [aantal akten: 8.334]
Heille 1796-1880 [aantal akten: 1.698]
Hengstdijk 1797-1905 [aantal akten 2.854]
's-Heer Hendrikskinderen 1811-1857 [aantal akten: 504]
Kattendijke 1811-1905 [aantal akten: 3.127]
Krabbendijke 1811-1905 [aantal akten: 4.720]
Overslag 1796-1905 [aantal akten: 1.935]
Waterdijk 1796-1814 [aantal akten: 414]
Westdorpe, 1796-1905 [aantal akten: 5.493]
Wissekerke (Zuid-Beveland) 1811-1815 [aantal akten: 16]

Opnieuw toegevoegd met aanvulling 1903-1905:
Aagtekerke, Burgh, Elkerzee, Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Renesse, Ritthem, Serooskerke (Schouwen), Zonnemaire.

Nieuw: Geboorteakten van de provisionele Burgerlijke Stand van Zeeuws-Vlaanderen, 1796-1797. In Zeeuws-Vlaanderen werd de registratie volgens de Burgerlijke Stand officieel op 1 juli 1796 ingevoerd. Vanaf 22 september 1796, de eerste dag van het Franse jaar V, werden de akten in speciaal hiervoor gemaakte registers ingeschreven. Tussen 1 juli en 21 september noteerden de ambtenaren van de Burgerlijke Stand de geboorten, huwelijken en overlijdens in de door de overheid geconfisqueerde kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Deze registratie, die lang niet voor alle plaatsen volledig is, wordt wel de ‘provisionele Burgerlijke Stand’ genoemd. Wat de geboorteakten betreft zijn er ook nà 22 september 1796 akten in doopboeken van enkele plaatsen ingeschreven. Alle inschrijvingen in deze periode zijn in fotokopie samengebracht en voorzien van een index opgenomen in de Verzameling Genealogische Afschriften 193. De digitale versie van deze index is nu toegevoegd aan Zeeuws Archief ISIS.

  • Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1922

Toegevoegd huwelijksakten van de provisionele Burgerlijke Stand van Zeeuws-Vlaanderen, 1796. Zie voor uitleg hierboven.

  • Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1955

Alle bestanden zijn opnieuw toegevoegd.

Toegevoegd overlijdensakten van de provisionele Burgerlijke Stand van Zeeuws-Vlaanderen, 1796-1797. Zie voor uitleg hierboven.

  • Groep Bevolking Zeeuwse Eilanden 1811

Staten van inwoners van gemeenten op de Zeeuwse Eilanden opgesteld in 1811 t.b.v. het verstrekken van cartes de sûreté. Toegevoegd zijn:

’s-Heer Arendskerke
Nieuw-Strijen
Oostkapelle
Oud-Vossemeer
Poortvliet
Scherpenisse
Serooskerke (Walcheren)
Sint Philipsland
Stavenisse
Westkerke

  • Groep Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1170 t/m 1212.

Nieuw:

Repertorium van personen in en nabij de Scheldeforten Lillo en Liefkenshoek, 1585-1786.
Verwijzingen naar meer dan 4.000 familienamen die voorkomen in het repertorium van meer dan 20.000 personen die in de periode 1585-1786 in of in de directe omgeving van die forten verbleven. In de onderzochte periode behoorden de forten tot de Staatse vestingen en werden zij overwegend vanuit Zeeland bestuurd. Zie de pagina Bronnen voor meer informatie.

  • Groep Bevolkingsregister Middelburg (1847) 1900-1937

Toegevoegd zijn de Adresboeken van 1892 en 1895.

  • Groep Gedetineerden in de Zeeuwse gevangenissen, 1812-1930

Toegevoegd zijn de inschrijvingen in de registers van het Huis van Bewaring en de Strafgevangenis te Goes en te Middelburg over de periode 1924-1930. Van deze inschrijvingen zijn meer gegevens overgenomen dan van de periode daarvoor. Vermeld zijn nu ondermeer het vergrijp waarvoor de delinquent is opgepakt, de naam van de rechtbank als de delinquent moest voorkomen, de datum van het vonnis en de periode van detentie.

  • Groep Hypotheekbewaarder te Goes en Zierikzee 1811-1838

Toegevoegd is de index op de algemene registers van het kantoor te Zierikzee 1811-1838. Dit kantoor had als grondgebied Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland. In de algemene registers zijn per ingeschreven persoon verwijzingen naar de overdracht van onroerende goederen en/of naar de inschrijving van de hypotheek opgenomen.

  • Nieuwe groep: Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

Het Zeeuws Archief is al enkele jaren bezig met het invoeren van gegevens uit de doop-, trouw- en begraafregisters (DTB-registers) vóór de invoering van de Burgerlijke Stand (Zeeuws-Vlaanderen 22 september 1796, Zeeuwse Eilanden 1 januari 1811). Oorspronkelijk was het aantal registers bijna twee keer zoveel. In mei 1940 is de helft van het aantal bij de invoering van de Burgerlijke Stand ingeleverde registers bij het bombardement op Middelburg verloren gegaan.
Van de overgebleven registers zijn nu de eerste registers opgenomen in Zeeuws Archief ISIS. Het is nog maar een fractie van het totaal aantal registers.
De beschikbare DTB-registers zijn in kopievorm te raadplegen in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Voor het overzicht van de aanwezige registers én de bijbehorende afschriften, bewerkingen en indexen is in de studiezaal beschikbaar GIDS 2 (Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters aanwezig in het Zeeuws Archief).

Toegevoegd aan Zeeuws Archief ISIS zijn:

- Aardenburg, Nederduits Gereformeerde kerk, overlijdensregister, 1760 januari 4 – 1796 september 2 (studiezaal: DTBL Aardenburg 14A)
- Hontenisse, Rooms-Katholiek, doopboek 1648 april 26 - 1652 augustus 15 (studiezaal: DTBL Hontenisse 1A)
- Hontenisse, Rooms-Katholiek, doopboek, 1673 januari 4 -1674 februari 25 (studiezaal: DTBL Hontenisse 1B)
- Hontenisse, Rooms-Katholiek, doopboek, 1676 februari 1 - 1692 november 3 (studiezaal: DTBL Hontenisse 1D)
- Hontenisse, Rooms-Katholiek, doopboek, 1692 april 22 – 1766 december 30 (betreft Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde) (studiezaal: DTBL Hontenisse 3)
- Hontenisse, Rooms-Katholiek, trouwboek, 1692 april 26 – 1796 juli 18 (betreft Hontenisse, Ossenisse, Hengstdijk, Groenendijk en Lamswaarde) (studiezaal: DTBL Hontenisse 8F)
- Oostburg, Nederduits Gereformeerde kerk, begraafboek 1707 juli 25 – 1766 februari 3 (studiezaal: DTBL Oostburg 4)

  • Nieuwe groep: Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1704-1706, 1763-1805

Om de oorlogskas te spekken, voerden de Staten van Zeeland op 24 september 1703 het trouwgeld in. Alle aanstaande echtelieden werden verplicht belasting af te dragen. Zij betaalden hun heffing rechtstreeks aan een ambtenaar in hun woonplaats. Particuliere pachters namen in 1706 de inning over. Hun administratie hoefde niet ter controle bij de rekenkamer ingeleverd te worden en hiervan is niets meer bewaard gebleven. De administratie van de ambtenaren is nog aanwezig in de archieven van de Rekenkamer Zeeland. De belasting werd niet geheven in het huidige Zeeuws-Vlaanderen.
In de database Zeeuws Archief ISIS is nu de digitale naamindex op het trouwgeld over de periodes september 1703 - 1706 en 1763-1805 beschikbaar. Van sommige Zeeuwse eilanden ontbreken helaas gegevens tussen oktober 1763 en september 1783.
De ambtenaren van het trouwgeld legden allerlei gegevens van de huwelijkskandidaten vast in hun kohieren. Zij vermeldden per stad of dorp de namen van bruidegom en bruid en het verschuldigde bedrag. Het tarief was afhankelijk van de welstand van bruidegom en bruid. Verder noteerden zij de datum van betaling, altijd kort vóór of óp de datum van ondertrouw, soms echter alleen het jaar van betaling.
De kohieren bieden de onderzoeker de mogelijkheid om niet voltrokken huwelijken op te sporen en om gegevens uit verloren gegane trouwregisters te kunnen reconstrueren.
Deze index is de digitale versie van de getypte lijsten zoals die zijn opgenomen in de verzameling Genealogische Afschriften 496 t/m 507.

Voor een uitgebreide toelichting zie de pagina Bronnen.