Update 11 (juni 2005)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1902

Hontenisse 1796-1902 [aantal akten: 18.047]
Hoogelande 1811-1815 [aantal akten: 14]
Lamswaarde 1796-1797 [aantal akten: 56]
Lillo en Liefkenshoek 1835-1839 [aantal akten: 30]

Opnieuw toegevoegd zijn: Domburg, Middelburg, Oud-Vossemeer, Poortvliet, Scherpenisse en Sint Annaland.

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1922

Een groot aantal plaatsen zijn opnieuw toegevoegd met een andere lay-out:
Aagtekerke, Aardenburg, Arnemuiden, Axel, Baarland, Biggekerke, Bommenede, Borssele, Boschkapelle, Breskens, Brouwershaven, Burgh, Cadzand, Clinge, Colijnsplaat, Domburg, Dreischor, Driewegen, Duivendijke, Eede, Elkerzee, Ellemeet, Ellewoutsdijk, Fort Bath en Bath, Gapinge, Goes, Graauw en Langendam, ‘s-Gravenpolder, Grijpskerke, Groede, Haamstede, ‘s-Heer Abtskerke, ‘s-Heer Arendskerke, ‘s-Heer Hendrikskinderen, ‘s-Heerenhoek, Heille, Heinkenszand, Hengstdijk, Hoedekenskerke, Hoek, Hontenisse, Hoofdplaat, Hulst, IJzendijke, Kapelle, Kats, Kattendijke, Kerkwerve, Kleverskerke, Kloetinge, Koewacht, Kortgene, Koudekerke, Krabbendijke, Kruiningen, Meliskerke, Middelburg, Nieuw- en Sint Joosland, Nieuwerkerk, Nieuwvliet, Nisse, Noordgouwe, Noordwelle, Oost- en West-Souburg, Oostburg, Oosterland, Oostkapelle, Oost-Souburg, Ossenisse, Oudelande, Oud-Vossemeer, Ouwerkerk, Ovezande, Poortvliet, Renesse, Retranchement, Waterdijk.

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1950

Opnieuw toegevoegd (correcties en aanvullingen):

Aagtekerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1940-1950)
Aardenburg, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Arnemuiden, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1946-1950)
Axel, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Baarland, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Biggekerke, 1811-1950
Borssele, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Breskens, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Burgh, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Cadzand, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Colijnsplaat, 1811-1941
Domburg, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Dreischor, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1942-1950)
Driewegen, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Duivendijke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Ellemeet, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Ellewoutsdijk, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Gapinge, 1811-1857
Goes, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Graauw en Langendam, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
‘s-Gravenpolder, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Grijpskerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Haamstede, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
‘s-Heer Abtskerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
‘s-Heer Arendskerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
‘s-Heer Hendrikskinderen, 1811-1857
‘s-Heerenhoek, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Heinkenszand, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Hoedekenskerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Hoek, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Hoofdplaat, 1796-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Kapelle, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Kattendijke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Kerkwerve, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Kloetinge, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Kortgene, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Koudekerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Krabbendijke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Kruiningen, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Meliskerke, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Middelburg, 1811-1950
Oosterland, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1941-1950)
Scherpenisse, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Sint Annaland, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Tholen, 1811-1950 (inclusief aanvulling 1943-1950)
Zierikzee, 1811-1950

• Groep Correcties vermeldingen

De vele reacties die wij krijgen op mogelijke fouten in de vermeldingen in Zeeuws Archief ISIS worden door ons gecheckt. Omdat het aanbrengen van correcties in de vele bronbestanden en het converteren van deze bestanden voor Zeeuws Archief ISIS veel tijd kost, kunt u een apart bestand raadplegen met daarin opgenomen de correcties die zijn aangebracht in vooral de huwelijks- en overlijdensakten van de Burgerlijke Stand. Per correctie staat aangegeven de datum waarop wij de correctie hebben gecheckt. Correcties die ook daadwerkelijk zijn aangebracht in de diverse bestanden in Zeeuws Archief ISIS worden gemeld. In totaal zijn nu 2.278 correcties te raadplegen in deze groep.

• Groep: Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1120 t/m 1149.

• Groep: Bevolkingsregister Middelburg (1847) 1900-1937

De bevolkingsregistratie van Middelburg over de periode van de negentiende eeuw is in mei 1940 verloren gegaan. De administratie van 1900 tot en met 1937 is bewaard gebleven. Het Zeeuws Archief is bezig met het maken van een reconstructie van het Middelburgse bevolkingsregister van de negentiende eeuw. Daarvoor worden diverse bronnen gedigitaliseerd. Deze bronnen worden ook opgenomen in de database Zeeuws Archief ISIS. Bij deze update zijn toegevoegd de Adresboeken van 1889 en 1898 en de Middelburgsche Naamwijzer van de jaren 1847, 1848 en 1849.

• Groep: Emigranten (1826) 1839-1900 (1920)

Toegevoegd aan deze groep zijn de namen van de 1.184 personen die vanuit het eiland Tholen zijn geëmigreerd naar Noord- en Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Deze namen zijn overgenomen uit de bevolkingsregisters van de voormalige gemeenten op Tholen over de periode 1826-1939. Dit bestand is beschikbaargesteld door de gemeentearchivaris van Tholen.

• Groep: Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810

Nieuwe bestanden zijn toegevoegd:
- Overledenen 1792-1810
Namen van personen die zijn opgenomen in de gedrukte naamlijsten van Overledenen binnen Middelburg en Stads-Ambachten
- Register criminele sententiën 1476-1795
Namen van criminelen en slachtoffers die staan opgetekend in een achttiende-eeuws handschrift.
- Meerderjarigheidsverklaringen, 1655-1807
In Zeeland kon men van de gewestelijke overheid een verklaring van meerderjarigheid verkrijgen als men eerder dan de algemeen grens van meerderjarigheid (tussen de 20 en 25 jaar) de juridische status van meerderjarige wilde verwerven. Het bestand betref niet alleen de namen van personen te Middelburg, maar ook uit andere steden in Zeeland (benoorden de Westerschelde).

• Nieuwe groep: Ambtenaren, functionarissen, militairen 1578-1937

In deze groep zijn bestanden opgenomen betreffende namen van ambtenaren, functionarissen en militairen (beroeps- en dienstplichtigen).

- Registers van commissiën en instructiën 1578-1809
In het archief van de Staten van Zeeland, het gewestelijk bestuur over de periode 1578-1795, bevinden zich acht delen genaamd ‘Registers van commissiën en instructiën’. In deze registers zijn akten geregistreerd die door de Staten van Zeeland zijn uitgegeven. De akten hebben betrekking op benoemingen en instructies voor militaire, bestuurs- en ambtelijke functies over de periode 1578-1809.
- Registers van octrooien 1582-1797
In het archief van de Staten van Zeeland, het gewestelijk bestuur over de periode 1578-1795, bevinden zich vier delen genaamd ‘Registers van octrooien’. In deze registers zijn akten geregistreerd die door de Staten van Zeeland zijn uitgegeven. De akten hebben voornamelijk betrekking op aan particuliere personen toegestane vergunningen inzake ambachtsheerlijke rechten, uitoefening van bedrijven, bedijkingen en aanleg van openbare werken.
- Functionarissen en ambtenaren 1802-1813
Gemeenteraadsleden en (rechterlijke) ambtenaren van de Zeeuwse eilanden gedurende de Franse Tijd, afkomst uit de archieven van het provinciale bestuur uit die tijd, de Gewestelijke besturen 1802-1810 en de Prefectuur departement Monden van de Schelde 1810-1813.
- Registers van eedsafleggingen 1811-1937
Veel ambtenaren en functionarissen die een vertrouwelijke functie uitoefenden moesten beëdigd worden door de rechtbank. Uit het archief van de Arrondissementsrechtbank Middelburg is een belangrijk register waarin aantekening van beëdiging werden bijgehouden over de periode 1811-1937 door de heer J. Grim uit Breda geïndiceerd. Het bestand is door hem ter beschikking gesteld aan Zeeuws Archief ISIS.
- Dienstplichtigen Zeeuwse Mobiele Schutterij 1830-1839
De dienstdoende en rustende Zeeuwse schutterij die in geval van oorlog kon worden gemobiliseerd om als landstorm dienst te doen. De enige keer dat dit heeft plaatsgevonden was tijdens de Belgische Opstand van 1830-1839. Alle schutters staan vermeld in de controle- en administratieboeken die bewaard zijn gebleven in het archief van de Zeeuwse Mobiele Schutterij

• Nieuwe groep: Personeel Marinewerf Vlissingen 1815-1868

Te Vlissingen was al in de zeventiende eeuw een scheepswerf waar de Admiraliteit van Zeeland (de Marine) haar schepen liet bouwen. In 1814 werd het marine-etablissement te Vlissingen ingericht op en naast het terrein van de voormalige Admiraliteitswerf. Het stond onder leiding van de Directeur en Commandant der Marine te Vlissingen en bestond uit een Werf van Aanbouw en een Werf van Uitrusting. In 1868 werd het Vlissingse marine-etablissement opgeheven.
Het archief van het Marine-etablissement berust bij het Zeeuws Archief. De stamboeken met 1.608 namen van de “minder geëmployeerden en werkvolk” over de periode 1815-1868 zijn door W. Weber geïndiceerd ten behoeve van zijn afstudeerscriptie. In de stamboeken (inventarisnummers 999-1008) wordt per werknemer vermeld: geboortedatum en –plaats, datum indiensttreding, functie bij indiensttreding, datum uitdiensttreding, functie bij uitdiensttreding en de reden van uitdiensttreding (bijvoorbeeld pensionering of overplaatsing).