Update 21 (juli 2010)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1909

- Colijnsplaat 1811-1909 [aantal akten: 7.798]
- Eversdijk 1811-1815 [aantal akten: 12]
- Fort Bath 1811-1815 [aantal akten: 66]
- Fort Bath en Bath 1816-1877 [aantal akten: 900]
- 's-Gravenhoek 1811-1815 [aantal akten: 10]
- Groede 1796-1909 [aantal akten: 10.116]
- ’s-Heer Arendskerke 1811-1909 [aantal akten: 8.610]
- Hoofdplaat 1797-1909 [aantal akten: 6.041]
- Kampensnieuwland 1811-1815 [aantal akten: 22]
- Kats 1811-1909 [aantal akten: 2.021]
- Kruiningen 1811-1909 [aantal akten: 8.240]
- Rilland-Bath 1878-1909 [aantal akten: 2.102]
- Rilland en Bath 1811-1815 [aantal akten: 59]
- Rilland en Maire 1816-1877 [aantal akten: 1.544]
- Valkenisse 1811-1815 [aantal akten: 6]
- Wemeldinge 1811-1909 [aantal akten: 5.334]
- Wissenkerke 1811-1909 [aantal akten: 12.467]

Het aantal beschikbare openbare geboorteakten in Zeeuwen Gezocht bedraagt nu: 633.132.

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1934

De meeste bestanden met huwelijksakten zijn opnieuw toegevoegd, inclusief de correcties die vanaf juli 2009 zijn aangebracht.

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1959

De meeste bestanden met overlijdensakten zijn opnieuw toegevoegd, inclusief de correcties die vanaf juli 2009 zijn aangebracht.

• Groep Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

- Eede, Nederduits-Gereformeerd doopregister 1743-1796 (studiezaal: DTBL Eede nr 1A)
- Groede, Nederduits-Gereformeerd doopregister 1750-1797) (studiezaal: DTBL Groede nr 8)

• Groep: Ambten, functies, beroepen en militairen

Directie Gymnasium Middelburg 1600-1965
In 1894 publiceerde dr. Johann Georg Vögler, rector van het Middelburgsch Gymnasium, een overzicht van alle directieleden van de in 1574 in Middelburg opgerichte Latijnsche school, vanaf 1842 het Middelburgsch of Stedelijk Gymnasium. Het overzicht is gepubliceerd in ‘Archief VIIe deel, 2e en 4e stuk' (1894). bibliotheek Zeeuws Archief: zeel midd 481 voeg. In deze publicatie zijn van een aantal rectoren en praeceptoren biografieën opgenomen. De periode 1880-1965 is overgenomen uit jubileumboek ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan van de Latijnse School/Stedelijk Gymnasium te Middelburg: J. Drijber e.a., 'Zeshonderd jaar Stedelijk gymnasium Middelburg', Middelburg 1965. Opgenomen in de bibliotheek van het Zeeuws Archief: zeel midd 481 zesh.

Directie en leden Zeeuws Genootschap 1769-1930
Het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is opgericht in 1769 en bestaat nog steeds. Het genootschap stelt zich ten doel de beoefening van kunsten en wetenschappen in Zeeland te bevorderen. Het Genootschap doet dit door de instandhouding en uitbreiding van zijn omvangrijke museale collecties, de organisatie van wetenschappelijke bijeenkomsten, lezingen en excursies en door het uitgeven van publicaties. Lees meer over dit genootschap op de website. Het oud-archief van het genootschap berust bij het Zeeuws Archief. De registers met de namen van directeuren (bestuursleden) en leden t/m 1930 zijn ingevoerd. Onder hen vooral wetenschappers uit heel Nederland en personen met hoge ambtelijke functies in Zeeland.

• Nieuw groep: Lidmatenregister Walcheren 1583-1811

Kerken registreren hun leden in zogenaamde lidmatenregisters. Deze registers bevinden zich in de archieven van de diverse kerkgenootschappen. De registers vóór 1811 zijn een belangrijke bron voor genealogisch onderzoek omdat zij aanvullende gegevens bevatten naast die van doop, trouw en begraven. Wat Zeeland betreft zijn de registers extra belangrijk omdat van een groot aantal plaatsen de DTB-registers geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan bij het bombardement op Middelburg in mei 1940. Om die reden heeft het Zeeuws Archief kopieën van de kerkelijke lidmatenregisters toegevoegd aan de serie DTB-kopieën in de studiezaal.
De lidmatenregisters van de Walcherse kerkgenootschappen vóór 1811 zijn begin jaren tachtig van de vorige eeuw geïndiceerd. De index was jarenlang beschikbaar in de studiezaal in fichebakken en later op microfilm. In de periode 2005-2009 zijn de 91 fichebakken ingevoerd in de computer. Het betreffen meer dan 106.000 inschrijvingen. De Middelburgse lidmatenregisters (Doopsgezinde gemeente, Engelse gemeente, Evangelisch-lutherse gemeente) zijn ook toegevoegd aan de groep Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810. Voor meer informatie over deze bestanden in Zeeuwen Gezocht zie de betreffende bronnenpagina.