Update 20 (januari 2010)

Toegevoegde bestanden:

• Groep Geboorteakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1909

Eede 1796-1909 [aantal akten: 4.422]
Maire 1811-1815 [aantal akten: 10]

Van de navolgende gemeenten zijn de akten van de jaren t/m 1909 aangevuld:
Aagtekerke (1909), Aardenburg (1909) , Arnemuiden 1909, Axel (1909), Biggekerke (1909), Breskens (1906-1909), Brouwershaven (1909), Bruinisse (1909), Burgh (1909), Cadzand (1909), Domburg (1909), Dreischor (1909), Duivendijke (1909), Elkerzee (1909), Ellemeet (1909), Grijpskerke (1909), Haamstede (1909), 's-Heer Abtskerke (1909), Hengstdijk (1909), Hoek (1909), Hontenisse (1909), Hulst (1909), Kapelle (1909), Kerkwerve (1909), Kloetinge (1909), Koewacht (1909), Kortgene (1909), Koudekerke (1909), Meliskerke (1909), Middelburg (1909), Nieuwerkerk (1909), Nieuw- en Sint Joosland (1909), Nieuwvliet (1909), Noordgouwe (1909), Noordwelle (1909), Oostburg (1909), Oosterland (1909), Oostkapelle (1909), Oost- en West-Souburg (1909), Ossenisse (1909), Oud-Vossemeer (1906-1909), Ouwerkerk (1909), Philippine (1909), Poortvliet (1906-1909), Renesse (1909), Retranchement (1909), Ritthem (1909), Scherpenisse (1906-1909), Schoondijke (1909), Schore (en Vlake) (1909), Serooskerke (Schouwen) (1909), Serooskerke (Walcheren) (1909), Sint Annaland (1906-1909), Sint Jansteen (1909), Sint Laurens (1909), Sint Maartensdijk (1906-1909), Sint Philipsland (1906-1909), Stavenisse (1906-1909), Stoppeldijk (1909), Terneuzen (1909), Tholen (1906-1909), Veere (1909), Vlissingen (1909), Vrouwenpolder (1909), Waarde (1909), Waterlandkerkje (1909), Westkapelle (1909), Wolphaartsdijk (1909), Yerseke (1909), IJzendijke (1909), Zaamslag (1909), Zierikzee (1909), Zonnemaire (1909), Zoutelande (1909), Zuiddorpe (1909) en Zuidzande (1909).

• Groep Huwelijksakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1934

De huwelijksakten over 1934 zijn toegevoegd, aantal akten: 1.887.

• Groep Overlijdensakten Burgerlijke Stand 1796/1811-1959

De overlijdensakten over 1959 zijn toegevoegd, aantal akten: 2.591.

• Groep Doop-, Trouw- en Begraafregisters 1574-1810

- Hulst, Nederduits-gereformeerd en Rooms-katholieke doopregisters 1667-1699 (studiezaal: DTBL Hulst nrs 6H, 6I, 6J, 6O, 6P, 7A, 11B, 11F, 14, 15A, 19A, 19C, 19D, 19F, 19G, 19H, 19K, 19L, 19M, 19Q, 19S, 19T, 19V, 19X, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20K, 20L, 20M, 20O, 20R, 20U)
- Kloetinge, NG doopregister 1668-1704 (afschrift 20ste eeuw) (studiezaal: DTBL Kloetinge nr 1A)
- Koewacht, RK trouwregister 1710-1780 (studiezaal: DTBL Koewacht nr 1B)

• Groep: Ambten, functies, beroepen en militairen

Bemanningsleden schepen Admiraliteit van Zeeland 1770-1793
Tijdens de Republiek regelde het College ter Admiraliteit in Zeeland alle zaken betreffende de oorlog te water; het archief van dit college berust in het Nationaal Archief in Den Haag (deels op microfilm in het Zeeuws Archief). De financiële afwikkeling van de zeeoorlog was in handen van de Ontvanger‑Generaal van Zeeland, die hierover in zijn ‘rekeningen te water’ verantwoording aflegde aan de Zeeuwse Rekenkamer. In het archief van de Rekenkamer zijn de rekeningen en bijlagen bewaard. In de bijlagen bij de rekeningen van de Ontvanger‑Generaal bevinden zich ook vele monsterrollen en betaalrollen van de schepen.
De namen van de bemanningsleden van de Zeeuwse Admiraliteit zijn door de heer P.F. Poortvliet uit de monsterrollen verzameld. Het resultaat is gepubliceerd door de werkgroep Prae1600Club van de Afdeling Zeeland van de Nederlandse Genealogische Vereniging ('De bemanningen der schepen van de Admiraliteit van Zeeland, 1610‑1793 (1796). 26 delen ([Kapelle] 1995‑1996 / Den Helder 1997)', in Zeeuws Archief als NADT 72). De periode 1770-1793 is gedigitaliseerd en toegevoegd aan Zeeuwen Gezocht.

Notarissen 1526-1925
Aan de hand van diverse bronnen (archiefinventarissen en het register der protocollen van notarissen in Nederland) is een databestand gemaakt van alle notarissen in Zeeland over de periode 1526-1925. Het bestand bevat 1.315 namen, met vermelding van standplaats, datum van admissie, informatie of het archief van de betreffende notaris nog aanwezig is met bijbehorende periode en bij welke archiefbewaarplaats in Zeeland dit archief berust.

Polder Walcheren, bestuurders en functionarissen, 1323-1869
In 1912 werd de inventarisatie van het oude archief van de toenmalige Polder Walcheren te Middelburg door archivaris C. de Waard voltooid. De archiefinventaris is een lijvig boekwerk dat de archiefbescheiden van de polderbesturen van Walcheren over de periode 1511-1870 beschrijft. De inventaris bevat een uitgebreide bijlage met de namen van bestuurders en functionarissen. Wat de bestuurders betreft zijn dit niet alleen de namen van degenen die in het centrale bestuur zitting hadden, maar ook zij die één van de vier wateringen bestuurden, zoals dijkgraven en gezworenen. Personeel in dienst van de polder waren onder andere: commies, opzichter, waterklerk, boekhouder, bode, schutter, dienaar van de Rode Roede.

Predikanten van de Nederduits-gereformeerde kerk/Hervormde kerk in Zeeland, (1565)1572-2004(2006)
Dr. A. Kastelein (1930-2006) heeft als predikant de hervormde gemeenten gediend van Hei- en Boeicop, Capelle a/d IJssel, Strijen, Nieuw-Stadskanaal en Dirksland. Kerkgeschiedenis (in het bijzonder van de Nederlandse hervormde Kerk) had zijn bijzonder belangstelling.
In 1995 publiceerde hij Predikanten die kwamen en gingen: een overzicht van predikanten die in de classis Brielle van de nederlandse Hervormde Kerk gediend hebben van de Reformatie tot 1995. Tijdens zijn emeritaat heeft hij eenzelfde onderzoek verricht voor de (kerk)provincie Utrecht.

Predikanten van de Nederduits-gereformeerde kerk/Hervormde kerk in Zeeland, (1565)1572-1938 (Handschrift Regt)
Onderwijzer en amateur-historicus Willem Marie Catharinus Regt (1867-1938) uit Nieuwveen en Oudshoorn is bekend door het manuscript in 25 delen met gegevens over predikanten van de Nederduits-gereformeerde kerk/Hervormde kerk in Nederland. Dit manuscript is getiteld 'Naamlijsten der predikanten van ..." en bevat provinciegewijs per kerkelijke gemeente naamlijsten van predikanten tot en met 1938. Regt verzamelde vooral biografische gegevens van de predikanten. Hij schreef over deze personen ook bijdragen voor het Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. De gegevens over de Zeeuwse predikanten zijn vastgelegd in twee delen (deel I A-M en deel II N-Z). De registers berusten bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. In de studiezaal van het Zeeuws Archief zijn gekopieerde exemplaren hiervan beschikbaar. De inhoud van deze delen is door een vrijwilliger minutueus ingevoerd. Meer gegevens over W.M.C. Regt op de website van Groene Hart Archieven.

• Groep: Bevolkingsregister Middelburg (1847)1900-1937

Adresboek 1869
Dit adresboek is het oudste van de serie Middelburgse adresboekjes. Het origineel berust bij de Zeeuwse Bibliotheek.

• Groep: Genealogieën en kwartierstaten

In deze groep zijn uit de Collectie Zeeuwse Genealogieën de aanwinsten van de afgelopen maanden toegevoegd: de nummers 1250 tot en met 1255. Het betreffen de volgende familienamen: Cornelisse (1256),  De Rijke (1257), Weijens (1258), Bourdrez (1259), Koole (1260), Hamelink (1261) en Staal (1262).

• Groep: Genealogische bronnen Middelburg 1574-1810

Middelburgse Naamwijzer 1783
Vanaf 1715 t/m 1852 werden door Middelburgse drukkers jaarlijks overzichten uitgegeven met daarin de namen van personen die een functie bekleedden in het maatschappelijk leven van Middelburg en het gewest Zeeland. Behalve de namen van bestuuders van de stad en het gewest Zeeland zijn ook de namen opgenomen van diverse functionarissen, zoals leden van diverse colleges (o.a. Admiraliteit), en personen met een publieke of kerkelijke functie, zoals ambtenaren, notarissen en predikanten en kerkenraadsleden. Per persoon is vermeld: datum van aanvang van de functie en het woonadres in Middelburg. Het Zeeuws Archief heeft plannen om alle naamwijzers in te voeren. De Naamwijzer van 1783 is een proefinvoer.