Tips bij het zoeken en het verwerken van gevonden gegevens

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

1.   Zoektips

2.   "Helaas is er niets gevonden" verschijnt. Wat te doen?

3.   Andere schrijfwijzen van namen bij de zoekresultaten

4.   De icoontjes bij de vermeldingen

5.   Akten van de burgerlijke stand per register bekijken

6.   Meer informatie over de bronnen in Zeeuwen Gezocht

7.   Toevoegen van nieuwe en vernieuwde bestanden

8.   Raadplegen van scans

9.   Bestellen van fotokopieën

10. Signaleren en melden van fouten in de gegevens

11. Printen van pagina met vondsten van vermeldingen

12. Bronvermelding van gevonden gegevens op websites en in
publicaties

13. Inzien van akten en inschrijvingen

14. Verder zoeken


1. Zoektips
De zoekbox bestaat uit een aantal zoekvelden. U kunt met meerdere personen zoeken door achter het woord 'Persoon' op het plusje te klikken. Het aantal toe te voegen personen heeft geen beperking, maar in de praktijk zult u met twee tot drie personen tegelijk willen zoeken. Vooral bij het zoeken van huwelijksakten is de mogelijkheid om met twee personen te zoeken handig. 

De zoekvelden 'Achternaam' en 'Voornaam' zijn voorzien van de mogelijkheid om met een synoniemenlijst te zoeken. Het gebruik van deze lijsten kan worden aangevinkt (groen). Standaard staat deze mogelijkheid uit (rood kruisje).

Het zoekveld 'Alle velden' kunt u gebruiken voor het verfijnen van uw zoekvraag een beroepstitel. De zoekfunctie voegt automatisch 'en' toe tussen de verschillende zoekwoorden die u in dit veld gebruikt. 

Op datum zoeken
Het laatste zoekveld in de zoekbox is periode. U kunt met dit zoekveld, dat uit twee delen bestaat, niet alleen zoeken op jaar (jjjj, of in het Engels yyyy), maar ook op specifieke data (dd-mm-jjjj of d-m-jjjj) of in periode's van maanden: m-jjj en mm-jjjj. Let op: beide velden moeten worden ingevuld. Bronnen in Zeeuwen Gezocht met de datumnotatie jjjj-mm-dd (Bron Trouwgeld) worden ook met standaarddatumnotatie dd-mm-jjjj gevonden.
Het zoeken op specifieke datum werkt ook in het zoekveld 'Alle velden'. Gebruik in dat geval de datumnotatie (dd-mm-jjjj). Voor de meeste overlijdensakten van de burgerlijke stand moet u echter wat de maanden januari t/m september betreft zoeken met d-m-jjjj en dd-m-jjjj. De datumnotatie moet in dit veld wel tussen dubbele quotes worden gezet: "dd-mm-jjjj".

Meerder zoekwoorden per veld
In de andere zoekvelden kunt u ook met meerdere woorden zoeken, maar dan moet u het Engelse woord OR (betekent 'of') tussen de woorden zetten. Voorbeeld in het zoekveld 'Achternaam': Maliepaard OR Maliepaart OR Malipaard en in het zoekveld 'Plaats': Vlissingen OR Middelburg.

Wildcards
Er zijn drie wildcards die u kunt gebruiken om één of meerdere letters open te laten om daarmee handiger naar naamsvarianten te zoeken. De wildcards die u kunt gebruiken zijn:

* (asterisk) voor meerdere tekens, maar dan pas te gebruiken ná de derde letter (bijv. Malip*t kan opleveren: Malipaart, Malipaert, Malipart)

_ (underscore) en ? (vraagteken) voor één of twee lettertekens (bijv. Mal_paard kan opleveren: Malipaard en Malepaard. Deze wildcards kunt u wel als vervanging van de eerste en zelfs tweede letter gebruiken. Voorbeeld: _la_ina in het zoekveld 'Voornaam' levert: Klazina, Klasina, Clasina, Clazina, maar ook Blasina en Blazina.

U kunt beide wildcards ook combineren: Mal_p*t kan opleveren: Malipaart, Malepaart, Malepart, Malipart.

U kunt de wildcards samen in een zoekvraag gebruiken: H??* of H__* levert alle namen op die beginnen met een H.

Woordcombinatie
Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde, handig bij dubbele voornamen (bijv. Johanna Pieternella) en familienamen (bijv. Jansen van Rosendaal). Zet deze woorden dan tussen dubbele aanhalingstekens ("...").

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan op bron, rol en plaats.

Sorteren
De resultaten staan standaard gesorteerd op laatste wijziging. Hiermee worden de records bedoeld die het meest recent zijn toegevoegd, of opnieuw toegevoegd aan de database. U kunt ook kiezen voor sorteren op: achternaam, voornaam en datum. 'Rol' en 'plaats' kunt u via de verfijningsopties (rechts van de zoekresultaten) selecteren.

Namen met accenten
Omdat een groot aantal Zeeuwen voorouders uit Wallonië en Frankrijk heeft komen achternamen met accenten regelmatig voor, bijvoorbeeld: Totté, Osté. Voornamen met een Franse herkomst, maar ook Bijbelse voornamen worden vaak met accenten geschreven: Thérèse, Daniël. In principe zijn deze accenten bij het invoeren uit de originele bronnen overgenomen. In de eerste jaren is dit helaas niet altijd gebeurd, plus bij conversies van bestanden zijn soms accenten verdwenen. Als een voor- of achternamen met één of meerdere accenten wordt geschreven, gebruik dan de wildcard ? op de plaats van de letter met het accent. De voornaam Daniël kunt u dan het beste zoeken met Dani?l.

Zoekresultaten bekijken
U kunt de zoekresultaten op twee manieren bekijken: als lijstweergave en als detailweergave. De lijstweergave toont standaard maximaal 20 vermeldingen. Voor de volgende resultaten kunt u verder 'bladeren'. Voor het bekijken van de details van elke vermelding moet u klikken op de betreffende vermelding. In de detailweergave ziet u direct alle gegevens van de vermelding. Ook deze resultaten kunt u doorbladeren.

Soorten akten

Houdt u er rekening mee dat de verschillende akten van de burgerlijke stand als aparte bronnen zijn geselecteerd. Dat betekent dat erkenningsakten die in de geboorteregisters zijn opgenomen, de echtscheidingsakten die in de huwelijksregisters zijn opgenomen en de uittreksels van overlijdensakten die in de overlijdensregisters zijn opgenomen als afzonderlijke bronnen moeten worden geselecteerd. Vooral bij de laatstgenoemde aktesoort moet u hierbij rekening houden. Als een persoon in een andere plaats was overleden dan zijn wettelijke woonplaats, stuurde de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden een uittreksel van de overlijdensakte naar zijn collega van de gemeente waar de overledene woonde, die dit uittreksel in het overlijdensregister inschreef. Hij gebruikte daarvoor het formulier voor de overlijdensakte, wat inhield dat hij met doorhalingen en bijschrijvingen zo zorgvuldig mogelijk het uittreksel overschreef. Het uittreksel zelf werd in het register gevoegd.


2. "Helaas is er niets gevonden" verschijnt. Wat te doen?
a. Er zijn te veel zoekargumenten gebruikt. Tip: gebruik slechts één zoekargument en beperk daarna het zoekresultaat voor zover nodig door meer argumenten op te geven.
b. Er is een beginjaar en/of eindjaar ingevoerd. Tip: verruim het zoekresultaat door geen periode op te geven.
c. Er staat nog een filter aan. Tip: schakel filter uit.
d. Er is een typefout gemaakt. Tip: herstel de fout.
e. Het zoekwoord komt niet voor. Tip: in dat geval probeert u een ander zoekwoord.
f. De akte die u zocht is nog niet openbaar. Geboorteakten zijn openbaar tot en met 1913, huwelijksakten tot en met 1938 en overlijdensakten tot en met 1963.
g. De gezochte persoon is niet afkomstig uit Zeeland.
h. De schrijfwijze van de naam van de plaats is niet correct.
i. De gegevens die u zoekt zijn nog niet beschikbaar in Zeeuwen Gezocht. Kijk op de pagina Bronnen om te zien van welke soort bestanden persoonsnamen in de database zijn opgenomen.
j. De gegevens waren wel beschikbaar in Zeeuwen Gezocht met ISIS, maar nog niet in de nieuwe website. Overzicht.


3. Andere schrijfwijzen van namen bij de zoekresultaten
Het is mogelijk om meerdere schrijfwijzen van een voornaam en/of achternaam met één zoekopdracht in de zoekresultaten te tonen. Naast het zoekveld 'Achternaam' en naast het zoekveld 'Voornaam' is een knopje waarmee u deze mogelijkheid kunt aanzetten (groen V-tje) of uitzetten (rood kruisje).

De synoniemenlijsten van voor- en achternamen zijn het resultaat van 13 jaar Zeeuwen Gezocht. Voor een groot deel zijn koppelingen van voor- en achternamen op basis van reacties van gebruikers gemaakt. Suggesties kunt u aan ons blijven insturen via Reageren.


4. De icoontjes bij de vermeldingen

In MAIS-Internet worden icoontjes gebruikt voor persoonsvermeldingen.

persoon De standaard-icoon voor persoonsvermeldingen
geboorteakte Geboorteakte en Erkenningsakte burgerlijke stand
huwelijksakte Huwelijksakte burgerlijke stand en trouwinschrijving (DTB-registers)
scheidingsakte Echtscheidingsakte burgerlijke stand
overlijdensakte Overlijdensakte en uittreksel overlijdensakte burgerlijke stand
doopinschrijving Doopinschrijving (DTB-registers)
trouwinschrijving Trouwinschrijving (DTB-registers)
begraafakte Begraafinschrijving (DTB-registers)
persoon in bevolkingsregister Persoon in bevolkingsregister
bidprentje Bidprentje
gedetineerde Gedetineerde
foto Foto van de vermelde persoon in de beeldbank


5. Akten van de burgerlijke stand per register bekijken
Het is mogelijk om de akten van de burgerlijke stand per register te raadplegen. Van de registers van de burgerlijke stand van Zeeland over de periode 1796/1811-1980 is een inventaris beschikbaar via Archieven.nl. In deze inventaris zijn de akten houdende geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten alfabetisch per voormalige gemeente beschreven. Per feit en vervolgens per jaar zijn de registers in de inventaris beschreven. Het jaartal achter elk inventarisnummer (bestaande uit een code van drie letters, de hoofdletter van het soort register en het jaar) is een link naar de vermeldingen van de akten uit het betreffende register.


6. Meer informatie over de bronnen in Zeeuwen Gezocht
Via de pagina Bronnen kunt u informatie over de beschikbare bronnen raadplegen. Ook is er achtergrondinformatie beschikbaar. Deels ook op deze website, te herkennen aan de voorkant van de publicatie Zeeuwen Gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland (2003) (uitverkocht) en deels aan de hand van de inleidingen van de toegangen van de archieven en verzamelingen waarvan bronnen met persoonsgegevens in Zeeuwen Gezocht beschikbaar zijn. Deze inleidingen zijn te vinden via de website van het Zeeuws Archief (Zoeken > Archieven) en via de website Archieven.nl.
Op de pagina Hulpmiddelen staan er links naar andere websites met gegevens over Zeeuwse personen en met links en websites met relevante informatie voor uw onderzoek, waaronder een kaart met daarop alle voormalige gemeenten in Zeeland over de periode 1816-1970. Met behulp hiervan kunt u zien waar de betreffende gemeente lag.


7. Toevoegen van nieuwe en vernieuwde bestanden
Met de oude website Zeeuwen Gezocht met ISIS voegde Zeeuws Archief minimaal twee keer per jaar nieuwe gegevens aan de database toe. Deze toevoegingen werden in het Engels updates genoemd. Met de nieuwe website (vanaf 27 oktober 2011) kunnen we makkelijker nieuwe bestanden toevoegen en gemuteerde bestanden 'verversen'. De laatst toegevoegde bestanden staan altijd direct onder het zoekscherm en er is zelfs een sorteeroptie 'laatste wijziging'. Via Zeeuwen Gezocht Blog informeren wij u over nieuw toegevoegde bestanden.

Op dit blog staan nieuwsfeiten en tips over Zeeuwen Gezocht. Door middel van het instellen van een rss-feed of het opgeven van uw emailadres (rechtsboven) wordt u direct geïnformeerd zodra er een nieuw bericht op het blog is geplaatst. Een andere mogelijkheid om op de hoogte te blijven is Zeeuwen Gezocht volgen via Twitter. Op pagina Nieuw op deze website houden wij bij welke bestanden nieuw zijn toegevoegd.


8. Raadplegen van scans
Steeds meer worden er scans van de archiefstukken waarvan vermeldingen in Zeeuwen Gezocht beschikbaar zijn opgenomen. Het merendeel betreffen akten van de openbare burgerlijke stand van Zeeland. Er is een overzicht beschikbaar van welke voormalige gemeenten scans beschikbaar zijn.
U kunt de scans raadplegen met behulp van een loep, die in drie mogelijkheden is te gebruiken. In het geval u vindt dat de loep onvoldoende vergroot, klik dan op de toetsencombinatie CTRL+. Het beeld van de scan én de vergroting in de loep worden dan groter. Als u de scan optimaal wilt zien, dan moet u hiervoor betalen met behulp van credits. U kunt dan ook de scan downloaden. Meer informatie.

9. Bestellen van fotokopieën
Het is voorlopig nog mogelijk om via Zeeuwen Gezocht fotokopieën te bestellen. Informatie over de tarieven voor fotokopieën kunt u vinden via Info bestellen. Let u er wel op dat niet van alle vermeldingen fotokopieën of readerprints kunnen worden besteld. Op de pagina Info bestellen staat ook aangeven waarom wij niet alle gevallen kopieën leveren.


10. Signaleren en melden van fouten in de gegevens
U kunt op twee manieren fouten en onduidelijkheden in de gegevens melden. Het invoeren van gegevens uit verschillende genealogische bronnen is mensenwerk. Het is dan ook goed mogelijk dat er lees- en invoerfouten zijn gemaakt. U moet er wel rekening mee houden, dat ook door bijvoorbeeld ambtenaren van de Burgerlijke Stand fouten zijn gemaakt, of dat de aangevers niet over de juiste informatie beschikten.

1. Met behulp van menu-optie Reageren kunt u ons informeren welke foutieve gegevens u heeft aangetroffen. Als u refereert naar een vermelding dan moet u deze gegevens zelf intypen of kopieëren in het veld 'Opmerking'.
2. Via de emailknop bij elke vermelding: Reageren Als u via deze knop reageert worden de gegevens van de vermelding meegestuurd en hoeft u naast uw naam en emailadres alleen maar uw vraag of opmerking in te vullen in het veld 'Opmerkingen'.

Alle meldingen worden gecheckt. U krijgt altijd van ons een reactie. Regelmatig worden de bestanden met de toegevoegde correcties opnieuw aan de database toegevoegd. Akten van de burgerlijke stand worden minimaal één keer per jaar 'ververst' bij het toevoegen van de akten die per 1 januari van dat jaar openbaar zijn geworden.


11. Printen van de pagina met de vermelding

print hover   Met deze knop kunt u de vermelding printen. Eerst krijgt u een voorbeeld te zien, waaraan u bovenaan opmerkingen kunt toevoegen. Ook kunt u het bezoekadres en de openingstijden van het Zeeuws Archief toevoegen.


12. Bronvermelding van gevonden gegevens op websites en in publicaties
Zeeuwen Gezocht bevat een grote hoeveelheid bronnen. Het is belangrijk dat u bij het verwerken van de door u gevonden gegevens in publicaties en op websites een goede bronvermelding gebruikt. Wij adviseren u om niet de naam van de website te vermelden, maar de naam van de specifieke bron waaruit de vermelding van de gevonden gegevens afkomstig is. In het detailscherm wordt de bron bovenaan de getoonde vermelding vermeld. In de vermelding zelf wordt ook vaak de naam van het archief of de verzameling waaruit de persoonsgegevens afkomstig zijn vermeld. Deze vermeldingen moet u overnemen. U kunt daar aan toevoegen: Zeeuws Archief, website Zeeuwen Gezocht.


13. Inzien van akten en inschrijvingen
Voor de originele akten en inschrijvingen moet u naar het Zeeuws Archief.  U kunt wel – tegen betaling - kopieën (afdrukken op papier) bestellen. Wat de akten van de burgerlijke stand betreft voegen wij de komende jaren de scans toe aan de data. Deze scans zijn tegen betaling te downloaden. Op Zeeuwen Gezocht Blog houden wij u op de hoogte van de voortgang van dit project.


14. Verder zoeken
Zeeuwen Gezocht helpt u op weg bij uw stamboomonderzoek. U vindt de namen en data van uw voorouders. Maar er is natuurlijk veel meer over hen te vinden. Hoe hebben ze geleefd? Waren ze rijk of arm? Hadden ze een eigen huis? Zeeuwen Gezocht wijst u de weg. Meer informatie over de mogelijkheden van onderzoek naar Zeeuwse voorouders kunt u lezen in het boek Zeeuwen gezocht. Gids voor stamboomonderzoek in Zeeland. Deze publicatie is in 2003 verschenen en is helaas sedert september 2007 uitverkocht.
In de studiezaal van het Zeeuws Archief kunt u verder zoeken. Deskundige medewerkers helpen u op weg.


[laatst bijgewerkt: 23 januari 2015]