Info bestellen en tarieven

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

TARIEVEN PER 14 NOVEMBER 2012

Kopieën

Met Zeeuwen Gezocht is het mogelijk om van de door u gevonden informatie fotokopieën, reader-prints, digitale prints en digitale kopieën te bestellen. De vermeldingen zijn dan voorzien van een knop met een winkelwagentje.

Het Zeeuws Archief levert vier soorten kopieën:

  • fotokopieën, vervaardigd met een fotokopieerapparaat.

  • digitale kopieën, scans van de akten van de burgerlijke stand.
  • reader-prints, afdrukken van microfilms of -fiches met behulp van een speciaal hiervoor bestemd apparaat.

  • digitale opnames, prints van opnamen gemaakt met een digitale camera.


Tarieven

Fotokopieën en reader-prints

€ 5,00 : Akten burgerlijke stand waarvan nog geen scans beschikbaar zijn, Bevolkingsregister Middelburg, Doop-, Trouw- en Begraafregisters, Inschrijvingsregisters Strafinrichtingen, Emigranten, Personeel Marinewerf Vlissingen, Transporten onroerend goed

€ 8,00 : Memories van successie, Commissiën en Instructiën, Strafvonnissen 1811-1838

Scans

Betaling voor het volledig inzien en downloaden van scans gaat met credits; 1 digitale kopie (scan) kost 5 credits. De prijs van credits is afhankelijk van de hoeveelheid credits die u per keer aanschaft. Hiervoor wordt een staffel gebruikt, waardoor de stuksprijs per credit omlaag gaat naarmate u meer credits per keer aanschaft. Per creditsaankoop betaalt u € 2,50 transactiekosten. U hoeft de credits niet in één keer op te maken, u kunt een creditssaldo opbouwen waarmee u later andere digitale kopieën kunt aanschaffen.
Credits zijn twee jaar geldig, met de mogelijkheid om deze duur met maximaal 6 maanden te verlengen.

Verder informatie op de pagina Info betaling


Geen kopieën via Zeeuwen Gezocht

Het is echter niet altijd mogelijk van elke vermelding die u vindt een kopie te bestellen. Dit is aangegeven met de mededeling: ‘Hiervan kan geen kopie worden besteld’.

Er zijn drie redenen waarom wij van de betreffende vermeldingen geen fotokopieën, reader-prints of digitale prints leveren.

  • Op basis van de vermelding in Zeeuwen Gezocht kan niet worden aangegeven hoeveel pagina’s een betreffend nummer heeft. Dit kan variëren van één tot enkele honderden.

  • Het terugzoeken van de vermelding in de originele bron vergt meer zoektijd doordat een directe verwijzing naar een pagina of inschrijvingsnummer ontbreekt.

  • De informatie die de vermelding geeft, is gelijk aan de informatie in de originele bron.


Aanvragen kopieën via e-mail

Voor vermeldingen in Zeeuwen Gezocht waarbij de knop met het winkelwagentje niet beschikbaar is kunt u bij ons navraag doen in hoeverre het mogelijk is toch kopieën te bestellen. U kunt dit per e-mail (info[at]zeeuwsarchief.nl) aanvragen. Wij informeren u dan over de hoeveelheid pagina’s en de extra opzoekkosten.

Het is echter ook mogelijk dat de materiële staat van de originele bron het maken van een fotokopie niet toelaat. Dit is vooral het geval bij strafvonnissen en registers van hypotheekbewaarders die in dikke banden zijn ingebonden. Inzage in dit soort stukken is alleen mogelijk in de studiezaal van het Zeeuws Archief.


Kopieën overlijdensberichten 1900-1999

Bestellingen van kopieën van overlijdensberichten worden afgehandeld door het Genealogisch Centrum Zeeland. De kosten per kopie vel A4 bedraagt € 2,00, exclusief portokosten.


Verzamelen

U kunt meerdere aanvragen voor fotokopieën verzamelen in één bestelling. Zeeuwen Gezocht onthoudt deze bestelling(en) tot u Zeeuwen Gezocht afsluit. U kunt aan het eind van uw bezoek deze lijst aanpassen en om daarna de betaling van uw bestelling te regelen.


Meer vermeldingen - één orgineel!

Zeeuwen Gezocht geeft als resultaat van uw zoekactie vaak meerdere vermeldingen die verwijzen naar dezelfde originele bron, bijvoorbeeld de bruid en de vader van de bruid in één trouwakte. U hoeft een fotokopie van die bron dan maar één keer te bestellen. Let goed welke akten u besteld.


Laatst bijgewerkt: 25 juni 2014
 Betaalmethoden ZG

HOE MOET U KOPIEËN BESTELLEN?

Inloggen
U moet eerst inloggen. Dit heeft twee voordelen: a. Zeeuwen Gezocht weet uw naam en adresgegevens voor het afhandelen van uw bestelling en b. bij toekomstige bestellingen zijn deze gegevens bekend.
U moet inloggen via de link van het woord Inloggen, rechtsboven op het scherm, onder de link naar de pagina Reageren.

Registreren
Als u voor de allereerste keer inlogt, dan moet u zich eerst registreren. Heeft u al eens ingelogd voor bestellingen bij andere deelnemende archiefinstellingen van de website Archieven.nl, dan kunt u deze inloggegevens gebruiken.
Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het afhandelen van uw bestellingen.Uitleg over het bestellen van kopieën vindt u op de pagina Info betaling