Hulpmiddelen bij onderzoek

zgzwartelijn500

zgzwartelijn140blauw

zgzwartelijn300

Hier vindt u verwijzingen naar pagina’s met informatie die handig is bij het gebruik van de gevonden vermeldingen in Zeeuwen Gezocht. Ook bevat deze pagina vermeldingen van links naar websites met informatie voor uw genealogisch onderzoek.

Burgerlijke stand

Inventaris van de registers van de burgerlijke stand Zeeland (1796)1811-1980 (toegang 25)

Huwelijkse bijlagen: overzicht met toelichting

Scans: overzicht met toelichting

Doop-, Trouw- en Begraafregisters

Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenregisters in het Zeeuws Archief (toegang 995)

Overzicht van kerkelijke gemeenten vóór 1796/1811 (toegang 995 overzicht)

Overige genealogische verzamelingen

Verzameling Genealogische Afschriften (GA) (toegang 164)

Verzameling De Vos (toegang 475)

Verzameling De Hullu (toegang 474)

Verzameling Wemelsfelder (toegang 122)

Verzameling Van der Ploeg (toegang 481)

Kaart (voormalige) gemeenten in Zeeland

Een kaart van de voormalige gemeenten in Zeeland over de periode 1816-1970.

Meer informatie over de Zeeuwse gemeenten vanaf 1812 (met kaart) op de website Gemeentegeschiedenis.nl.


Genealogische databases op internet

Landelijk

WieWasWie (landelijke website voorouders)
Hierin ook beschikbaar de Zeeuwse akten van de burgerlijke stand (geboorten t/m 1915, huwelijken en echtscheidingen t/m 1940 en overlijden t/m 1965)

Openarch.nl (landelijke website genealogische gegevens Nederlandse archieven
Hierin ook beschikbaar de Zeeuwse akten van de burgerlijke stand (geboorten t/m 1915, huwelijken en echtscheidingen t/m 1940 en overlijden t/m 1965)


Zeeland


Gemeentearchief Vlissingen
Burgerlijke stand, bevolkingsregisters en diverse andere bronnen (ook via www.archieven.nl > Personen)

Gemeentearchief Goes
Burgerlijke stand en bevolkingsregisters

Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
Kies voor Akten en registers (Nadere toegangen)
- Akten burgerlijke stand vanaf 1811 (met scans van de akten)
- Notariële akten Zierikzeese notarissen vóór 1811
- Doop-, Trouw-, Begraafregisters en Lidmatenregisters ca. 1527-1810 van: Zierikzee en Brouwershaven, Bruinisse, Burgh, Dreischor, Ellemeet, Haamstede, Kerkwerve, Nieuwerkerk, Noordgouwe, Noordwelle, Oosterland, Ouwerkerk, Renesse, Scharendijke, Schuddebeurs, Serooskerke, Sirjansland, Zonnemaire en de buurtschappen Brijdorpe, Burghsluis, Elkerzee, Looperskapelle, Moriaanshoofd, Nieuwerkerke, Westenschouwen. Met scans van de registers.
- Bevolkingsregisters 19de eeuw.

Gemeentearchief Tholen
- Doop-, trouw-, begraaf- en lidmaatregisters tot 1811
- Bevolkingsregisters 1810-1940.

Websites van particulieren met bronbewerkingen

Op de website van Geneaknowhow.net is een overzicht van diverse Zeeuwse genealogische bronnen die op websites van archiefdiensten en particulieren zijn te raadplegen. Het doel van deze in 1997 opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn in de thuissituatie van de onderzoeker.

West-Zeeuws-Vlaanderen
Huib Plankeel uit Leiden heeft een groot aantal bronbewerkingen van vooral lidmatenlijsten en volkstellingen van dorpen en steden in West-Zeeuws-Vlaanderen vóór 1796 op zijn website opgenomen.

Arnemuiden
De Historische Vereniging Arnemuiden heeft transcripties gemaakt van diverse bronnen uit het archief van de voormalige gemeente Arnemuiden en van lidmatenlijsten in het archief van de Hervormde Kerk van Arnemuiden.

Westkapelle
Jac Pouwelse uit Westkapelle heeft in een bestand gemaakt van meer dan 10.000 personen waarvan de namen voorkomen in de akten van de burgerlijke stand van de gemeente Westkapelle (19de-begin 20ste eeuw).

Onderwijzers in Zeeland en Staats-Vlaanderen 1578-1801
Huib Uil heeft in 2015 zijn proefschrift over het onderwijs in Zeeland en Staats-Vlaanderen 1578-1801 gepubliceerd. In het kader van het onderzoek werden van onderwijzers verzameld: hun namen, geboorte- en sterfdata en plaatsen, namen van de ouders en beroep van de vader, woonplaatsen, loopbaan, nevenfuncties, sollicitaties, de echtgenote of echtgenoot met haar of zijn geboorte- en sterfdata en plaatsen, namen van hun ouders en beroep van de vader, met opgave van kinderen en van hen de namen voor zover deze ook onderwijsgevende werd, dan wel huwde met een onderwijsgevende. Toegevoegd werden de gebruikte bronnen en literatuur.

 
Republikeinse kalender
Op 5 december 1793 hadden de Fransen een nieuwe tijdsaanduiding ingevoerd, die (met terugwerkende kracht) begon op de dag van de afschaffing van het koningschap en de stichting van de republiek: 22 september 1792. De akten van de burgerlijke stand van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten zijn over de periode 22 september 1796 – 31 december 1805 met de Republikeinse kalander gedateerd. Bij de invoer van de akten is deze datering in het opmerkingenveld opgenomen. Er zijn enkele website waarmee de Republikeinse datum kan worden herleid naar de huidige dateringwijze en andersom. Zie bijvoorbeeld deze website en dit overzicht in pdf (kies voor Hulpmiddelen Genealogie > Conversietabel Franse jaartelling).

Franse beroepen

In de akten van de Burgerlijke Stand over de periode 1796-1814 én in de bevolkingslijsten van 1811-1813 komen veel verschillende beroepsvermeldingen voor. Lijst Franse beroepsaanduidingen met vertaling.

Emigranten

Op internet zijn er diverse websites met gegevens over emigranten naar voornamelijk Noord-Amerika. Deze website vormen een aanvulling voor de in Zeeuwen Gezocht beschikbare overzichten van emigranten (staten van landverhuizers en gegevens uit de diverse bevolkingsregisters).

Scheepspassagierslijsten (Ancestry.com)
Scheepspassagierslijsten (Geneaknowhow.net)
Scheepspassagierslijsten binnenkomst in Castle Garden New York 1820-1913 (Castlegarden.org)
Scheepspassagierslijsten binnenkomst Ellis Island New York 1892-1924 (Ellisislandrecords.org)
  
Omrekenen geld

Als u wilt weten hoeveel geld een in een oude akte genoemd aankoop/verkoopbedrag in onze tijd is, dan kunt u een pagina van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis raadplegen. Op de Engelstalige pagina www.iisg.nl/hpw/calculate.php kunt u laten uitrekenen wat de prijs in guldens en euro's van de gekochte/verkochte objecten in onze tijd zou zijn. U kunt het bedrag in guldens of in euro's invullen en dan doet het programma de rest. Aangezien u niet het bedrag in ponden kunt invullen, is het handigst om het bedrag in ponden eerst met 6 (1 pond Vlaams was zes gulden) te vermenigvuldigen en dan vervolgens dit bedrag in te vullen met als valutateken de fl. van gulden, vervolgens typt u het jaar van de koop/verkoop in en u klikt op 'Calculate' om de berekening te laten maken.

Kalender calculator

De heer Huib Plankeel heeft een kalenderprogramma gemaakt om snel vast te kunnen stellen op welke (feest)dag een bepaalde datum viel, zowel te gebruiken voor Nederlandse data, als voor data in de ons direct omringende landen. Het programma heet Kalcalc.

Laatst bijgewerkt: 29 september 2016

   WieWasWie

De landelijke website WieWasWie. Hierin zijn de openbare Zeeuwse geboorte-, huwelijk- en overlijdensakten van de burgerlijke stand opgenomen.

WieWasWie geeft toegang tot miljoenen documenten met historische persoonsgegevens, afkomstig uit heel Nederland. WieWasWie biedt de beginnende onderzoeker bovendien steun in de vorm van laagdrempelige achtergrondinformatie over onderzoek naar de familiegeschiedenis en over het gebruik van de website zelf.
WieWasWie.nl is het resultaat van de gezamenlijke inspanningen van een groot aantal erfgoedinstellingen. Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) beheert het platform.

archievennlpersonen
Het 'andere WieWasWie': via de website Archieven.nl > Personen kunt u in meer dan 67 miljoen persoonsvermeldingen zoeken van 35 archiefinstellingen in Nederland.

OpenArchLogo
Openarch.nl met genealogische gegevens van Nederlandse archieven, samengebracht door Bob Coret