Badgasten in Domburg 1883-1921

zgzwartelijn500 zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

In de periodiek Domburgs Badnieuws, dat verscheen vanaf 1883, werden de namen opgenomen van degenen die de badplaats bezochten als toerist. Hun namen en hun verblijfplaats stonden in de wekelijkse uitgave van het blad genoteerd. Ten behoeve van het beschrijven van foto’s van patiënten van de in Domburg werkzame dr. Mezger, zijn de namen van deze badgasten in de computer ingevoerd. Het jaar 1921 is het jaar waarin het kunstenaarspaviljoen te Domburg door een storm werd verwoest, waarna het aantal gasten in Domburg sterk afnam.

In deze index zijn de namen van de badgasten opgenomen, hun woonplaats (en land) en de datum van aankomst in de badplaats. Ook de plaats waar zij verbleven wordt vermeld.

Meer over deze periodiek: Wikipedia (Dutch)

Complete jaargangen van het Domburgsch Badnieuws zijn zeldzaam. De meest complete series bevinden zich in het Zeeuws Archief en de Zeeuwse Bibliotheek. De aldaar bewaard gebleven exemplaren zijn gedigitaliseerd en opgenomen in de Krantenbank Zeeland.

Laatst bijgewerkt: 3 augustus 2015

  domburgsbadnieuws5