Collateraal subject

 

zgzwartelijn500  zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

In het archief van de Rekenkamer van Zeeland bevinden zich de kohieren van de
collaterale successie 1599-1806. Een belasting die door erfgenamen moest worden betaald
over een erfenis. De overledene over wiens erfenis belasting moest worden
betaald werd een collateraal subject genoemd.
Zie de inventaris Rekenkamer D in Archieven.nl

In deze groep zijn de namen van de collaterale subjecten opgenomen van:

- Middelburg en Middelburg Ambacht 1696-1806
Het betreffen alleen vermeldingen van personen waarbij in de kohieren een bijzonderheid was vermeld. De bijlagen van deze belasting kunnen nadere gegevens over de boedel van de overledene bevatten.
Rekenkamer D inv.nrs 59521-60631

- Vlissingen 1716-1792
Het betreffen alleen vermeldingen van personen in de kohieren die elders, vooral buiten Zeeland, zijn overleden (zeelieden).
Rekenkamer D inv.nrs 61811-62571

Laatst gewijzigd: 6 maart 2013