Beeldmateriaal

zgzwartelijn500

zgzwartelijn140blauw
 
zgzwartelijn300

Via deze bron kunt u zoeken naar personen die zijn afgebeeld op een foto, prent, prentbriefkaart, gravure in de beeldbank van het Zeeuws Archief.
Op dit moment is nog maar van een aantal collecties afbeeldingen met persoonsgegevens gekoppeld aan de zoekingang van Zeeuwen Gezocht. De personen zijn herkenbaar met de rol 'Persoon op afbeelding'. Door deze koppeling is het mogelijk om van een voorouder niet alleen zijn geboorte-, huwelijks en/of overlijdensakte te vinden, maar ook zijn foto van zijn portret of zijn gezin.

De volgende collecties zijn gekoppeld (stand per 19 augustus 2016):

- Collectie Luteijn van het Genealogisch Centrum Zeeland
- Wilhelminapolder
- Collectie Van der Harst, onderdeel van de atlas Zelandia Illustrata deel IV, nummer 1005: portretten van patiënten van Koudekerkse huisarts dr. J.J. van der Harst. Deze patiënten waren woonachtig te Koudekerke, Biggekerke, Meliskerke en Zoutelande
- Foto's van de grafzerken van de joodse begraafplaatsen aan de Walensingel en de Jodengang te Middelburg
- Album Meulenberg van het Genealogisch Centrum Zeeland
- Fotocollectie Genealogisch Centrum Zeeland
- Foto's van het geslacht In 't Anker en aanverwante geslachten, verzameld door M.C. in 't Anker (1941-2004) (Genealogisch Centrum Zeeland)

Deze foto's zijn te vinden via de bron Beeldmateriaal.

Een voorbeeld:
Francois de Reu, het gezicht van de website Zeeuwen Gezocht. Type in het uitgebreid zoekscherm: Achternaam: Reu / Tussenvoegsel: de / Voornaam: Francois en laat het zoekveld Bron blanco. U krijgt vervolgens alle vermeldingen waar de naam van Francois de Reu wordt vermeld, waaronder twee foto's met daarop zijn persoon, zijn overlijdensakte en ook de inschrijving van zijn detentie in het Huis van Bewaring te Oostburg in 1875.

Disclaimer

Genealogie is de discipline van de geschiedkunde die zich bezighoudt met voorouderonderzoek dan wel de afstamming van de familienaam. Internet is daarbij tegenwoordig een onmisbaar hulpmiddel, zowel voor het zoeken naar gegevens als voor het publiceren van eigen gegevens en bevindingen. Maar wie dat wil doen, loopt al snel tegen de privacywetgeving aan. Ook auteursrecht kan een rol spelen.

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (“de privacywet” in informele taal) mogen iedereen (dus ook archiefinstellingen, genealogische verenigingen en genealogen) gegevens publiceren van overledenen maar niet van levende personen. Vaak wordt de regel gehanteerd “de geboortedatum moet 100 jaar in het verleden liggen” of “iemand moet 10 jaar overleden zijn” maar dat staat niet in de wet. Zelfs één dag na de sterfdatum is publiceren toegestaan, mits dat er rekening wordt gehouden met het publiceren van gegevens over nog levende nabestaanden.

Soms is de overlijdensdatum onbekend. Degene die publiceert neemt dan een risico door toch te publiceren. Dit risico inperken kan alleen door nader onderzoek (vaststellen overlijdensdatum) of te gokken dat iemand uit bijvoorbeeld 1928 ondertussen wel overleden zal zijn.

Bij portretrecht geldt wél een nadere regel, namelijk tien jaar na het overlijden van een persoon mag diens portret worden gepubliceerd. Tot die tijd moeten de nabestaanden toestemming geven.

Het kan voorkomen dat het Zeeuws Archief en het Genealogisch Centrum Zeeland foto's publiceren van nog levende personen of personen die minder dan 10 jaar geleden zijn overleden. In dat geval verwijderen wij de foto, maar niet de beschrijving.


[laatst bijgewerkt: 19 augustus 2016]

 

Francois de Reu