Handleiding Geoloket CHS

zgzwartelijn500

zgzwartelijn140blauw
 
zgzwartelijn300

Handleiding raadpleging historische kadasterkaart 1832 in Geoloket Cultuur historie

Wat is het Geoloket Cultuur historie?
Geoloket Cultuur historie van de provincie Zeeland (afgekort tot CHS)  is een van de thematische onderdelen van het Geo(grafisch) loket. Dit is een digitaal loket waar burgers en ambtenaren informatie kunnen raadplegen die wordt getoond op (digitale) kaarten. Het programma waarmee dit gebeurt is een GIS-applicatie. De letters GIS betekenen Geografisch Informatiesysteem. De hierin opgenomen kaarten en luchtfoto’s zijn gegeorefereerd. Georefereren is een digitale bewerking waarbij gedigitaliseerde kaarten in een GIS over elkaar heen worden gelegd en daarbij worden voorzien van gemeenschappelijke coördinaten, zodat ze gemakkelijk onderling kunnen worden vergeleken. Bij het Geoloket wordt als basiskaart de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) gebruikt.

De eerste serie kadastrale kaarten die in de jaren 1812-1829 ten behoeve van de invoering van het Kadaster in 1832 zijn gemaakt zijn als kaartlaag toegevoegd aan de GIS-applicatie van de Provincie Zeeland. In totaal betreffen het 1.162 kadastrale minuutplans. Behalve gegeorefereerd zijn de kaarten ook gevectoriseerd. Dat is een monnikenkarwei, want alle percelen (meer dan 150.000) op alle kaarten zijn digitaal overgetrokken. Met het overtekenen van de lijntjes ontstaan digitale vlakken waaraan informatie kan worden gekoppeld.

Tip: de algemene gebruikshandleiding van GeoWeb.Toegang tot het Geoloket

Er zijn drie manieren om naar Geoloket Cultuur historie te gaan:

1. Via de link: http://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/cultuurhistorische-hoofdstructuur. Klik op ‘Kaart desktop' of 'Kaart mobiel' voor het raadplegen van de kaarten met een tablet of smartphone.

2. Direct: http://zldgwb.zeeland.nl/gwbh5/?Viewer=Cultuur%20Historie

3. Vanuit een vermelding van een kadastraal eigenaar in Zeeuwen Gezocht of in Archieven.nl. Zie dit voorbeeld.

Bij mogelijkheid 1 en 2 wordt de applicatie van het Geoloket, Geoweb, opgestart. U ziet vervolgens een zwart-wit kaart van Zeeland, met links het menu. Daar staan diverse kaartlagen vermeld die beschikbaar zijn. U kunt het overzicht breder maken zodat de vermeldingen van de beschikbare kaartlagen goed zijn te zien. De kadastrale minuutplans zijn ondergebracht onder ‘Historische kadastrale kaarten 1832’ Hieronder staan de volgende lagen (zie hiernaast):

Bij mogelijkheid 3 wordt de applicatie Geoweb opgestart en wordt het genoemde perceel in de vermelding van de kadastraal eigenaar in Zeeuwen Gezocht en Archieven.nl getoond op een getekende kadastrale kaart. Met het wieltje van uw muis of met het schuifbalkje links boven de kaart kunt u verder inzoomen en uitzoomen.


Navigeren 

CHS-voorbeeld6 U kunt ook op de knop (rechtsboven) klikken waarmee de functiebalk zichtbaar wordt. Op het tabblad ‘Navigeren’ staan enkele knoppen waarmee u over het kaartblad heen kunt navigeren.


De gegevens van het perceel worden getoond in een box én links bij de resultaten. Met de link ‘Klik hier voor OAT-gegevens’ kunt u weer terug naar de vermelding in Zeeuwen Gezocht en kunt u de scans van de OAT raadplegen.

Standaard staat de laag Percelen (1832) aan. U kunt ook de andere lagen aanvinken. ‘Bebouwing (1832)’ laat de gebouwde eigendommen zien ‘Topografie (1832)’ toont wegen en padjes. ‘Gemeentegrenzen (1832)’ toont de grenzen van de toenmalige kadastrale gemeenten. ‘Kadastrale sectiegrenzen (1832)’ toont de sectiegrenzen per kadastrale gemeente (A, B, C enz.). Van Middelburg sectie E en Domburg sectie A zijn latere kaartbladen gevectoriseerd. Om die reden zijn als afzonderlijke kaartlaag beschikbaar.

Met het schuifbalkje rechts kunt u de betreffende laag binnen groep Historische kadasterkaarten lichter en donkerder maken.

Let op: om de lagen Percelen en Bebouwing te zien moet u niet te ver uitgezoomd zijn.


Basiskaarten
Onderaan staan vier soorten basiskaarten. Deze vormen de referentie voor de andere kaartlagen. Standaard staat de laag ‘Ondergrond grijs’ ingesteld. U kunt ook kiezen voor Luchtfoto’s uit circa 1959 en uit Luchtfoto’s 2013 en de Topografische kaart van 1916 . Met het schuifbalkje rechts kunt u de betreffende laag binnen lichter en donkerder maken.

Andere lagen U kunt de kaartlaag of -lagen die u heeft geselecteerd ‘verrijken’ met ander kaartlagen. Bijvoorbeeld met historische landschapselementen, de hoogtekaart, historische boerderijen enzovoorts. Het Zeeuws Archief heeft behalve de kadastrale minuutplans ook oudere kaarten laten toevoegen. Hiermee kunt u nog verder terug in de tijd:
1. Veertig kaarten van de diverse delen van Zeeland en Staats-Vlaanderen uit de Atlas Hattinga 1750
2. Negen kaartbladen van Zeeland uit de Atlas Visscher-Roman 1655
3. Dertien kaarten van Zeeuwse steden door Jacob van Deventer 1560.

Verder is er een kaartlaag toegevoegd met de ressorten (werkgebieden) van de verschillende belastingheffingen door de Rekenkamer van Zeeland op Walcheren in de zeventiende en achttiende eeuw.


Zoeken naar een locatie
Het is mogelijk om naar percelen of andere informatie te zoeken. Voor het zoeken naar kadastrale percelen moet u hiervoor niet de zoekregel rechtsboven gebruiken, maar de optie ‘Zoek perceel’. Deze is te vinden onder het rode knopje (linksboven het kaartbeeld) met de tekst ‘Ik wil’. Kies voor ‘Zoek perceel’ (een-na-laatste optie). De perceelaanduiding is: gemeente sectieletter sectienummer (voorbeeld: Arnemuiden A 11). Een handige optie is zoeken op straatnaam of postcode. Via deze kenmerken van een hedendaagse locatie kunt u de oudere situaties op de kaart en op luchtfoto’s toevoegen. Kies in dat geval voor ‘Zoek adres’.

Naar Google Maps en Google Streetview  
Via de functiebalk kunt u ook naar Google Maps en indien de omgeving is gefotografeerd naar Google Streetview. Klik op het tabblad ‘Kaarten en informatie’, keuze rechts: ‘linken naar’. Indien Google Streetview beschikbaar is een snellere mogelijkheid te klikken op de rechter muisknop:

Met de mogelijkheid ‘Voeg een tekst toe’ kunt u een het perceel markeren met uw eigen opmerking.

Downloaden van kaartbeeld
Het door u opgebouwde kaartbeeld kunt u downloaden. Via de functiebalk gaat u naar ‘Taken’ en klik dan op 'Exporteren'. U kunt dan een .png, .jpg, .bmp of .tiff downloaden. U kunt daar eventueel de georeferentie aan laten toevoegen.


[laatst bijgewerkt: 23 november 2015]

 

Geoloket Cultuur historie

 

 

 

 

 

 

 

 

CHS-toegang-direct-300

  Silverlight

Als u een computer met Windows heeft, is voor het raadplegen van de kaartlagen in het Geoloket het programma Silverlight nodig. Doorgaans is dit programma al geactiveerd. Zo niet, dan moet u het downloaden als deze mededeling verschijnt.


CHS-voorbeeld5

 

 CHS-voorbeeld8

 
Foutmelding:

 Workflowerror

Sommige percelen die voorkomen in de vermeldingen van de OAT's in Zeeuwen Gezocht staan niet op de kaart. In dat geval verschijnt deze foutmelding.

  

 CHS-voorbeeld7

 

 

CHS-voorbeeld9