Familiewapens

Verwijzingen naar afbeeldingen van familiewapens in bestanden in het Zeeuws Archief.

• In verschillende archieven en verzamelingen, zoals familiearchieven en de historisch-topografische atlas Zelandia Illustrata (deel III).

• P.J. Rethaan Macaré, “Wapenborden en Wapens op Tombes, Monumenten en Grafgesteenten in de kerken van de voormalige Provincie Zeeland tot in 1798 aanwezig geweest.”
Rethaan Macaré was Oud-Griffier bij de Admiraliteit van Zeeland, Oud Schepen en Raad der stad Middelburg. Van dit vierdelige handschrift, dat behalve schetsmatige wapentekeningen (met kleuraanduiding) ook genealogische aantekeningen bevat, bevindt zich een fotokopie in de studiezaal van het Zeeuws Archief. Het originele handschrift berust in de verzameling van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde (in beheer bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag). Deel I betreffen de kerken in Middelburg, deel II de kerken van Arnemuiden, Veere, Vlissingen en de dorpen van Walcheren, deel III Goes, Tholen en Noord- en Zuid-Beveland, deel IV Zierikzee, Brouwershaven en Schouwen-Duiveland. Opgenomen in Verzameling Genealogische Afschriften 971.

• Wapenboek van de landmeter Korstiaen Bestebroer, 1785
Een beschrijving van de familiewapens op de rouwborden die hingen in de Grote of Onze Lieve Vrouwe kerk te Tholen (stad). Met scans van de wapenafbeeldingen uit het wapenboek. Bewerkt door J.Chr. Verhage 2005. Opgenomen in Bibliotheek Zeeuws Archief 902.4.

Laatst bijgewerkt: 29 november 2015