Overlijdensinschrijving

zgzwartelijn500  zgzwartelijn140blauw zgzwartelijn300

In deze groep zijn registraties opgenomen met gegevens van overleden personen de invoering van de burgerlijke stand, dus vóór 1811. Veel van dergelijke registraties zijn toegevoegd aan de retro-acta van de burgerlijke stand, en dan metname de begraafregisters. Kenmerk van de overlijdensregisters is dat zij niet zijn opgemaakt als administratie voor het begraven van personen, maar puur als registratie van het overlijden.

• Uit de retro-acta van de burgerlijke stand
- Zaamslag, overlijdensregister Nederduits gereformeerde kerk 1654-1718

• Overledenen Middelburg 1792-1810
 
‘Naamlijsten der overledenen binnen Middelburg en Stads-Ambachten’. Deze lijsten werden samen met die van de ‘persoonen welke … in ondertrouw zijn aangenomen’ alsmede met een lijst van verkochte onroerende goederen en schepen per maand gedrukt en uitgegeven. De maandelijkse opgave van de overledenen bevat ook een statistisch overzicht van de ziekten waaraan de mensen zijn overleden, hun leeftijden en hun kerkelijke gezindten.

[Laatst bijgewerkt: 8 november 2012] 

   IMG 7686bew
Twee pagina's van de Naamlijst der overleden binnen Middelburg en Stads-Ambachten, september 1797